19/08/2022

Mindshare har certificeret alle medarbejdere i bæredygtig kommunikation

Som det første bureau i Danmark har alle fultidsmedarbejdere i Mindshare opnået en certificering i Ad Net Zero Essentials, der er et certificeringsprogram udviklet af IPA og supporteret af Advertising Association, som samler branchen i UK under initiativet Ad Net Zero med en kollektiv mission om at blive CO2-neutral i 2030. Initiativet er et svar på videnskabens anbefalinger og klimaaftalen indgået under COP26 og baner vejen for det paradigmeskift, vi står overfor globalt i branchen.

Certificeringsprogrammet cementerer best practice for bæredygtig kommunikation og er designet til at hjælpe marketingprofessionelle med at bidrage til at opnå ”net zero emissions” i 2030 gennem udvikling, produktion og distribution af reklame. Det er en opdateret og evidensbaseret gennemgang af klimakrisen, dens implikationer, og hvordan branchen spiller en betydelig rolle i at stoppe den negative klimapåvirkning forbundet med (over)forbrug for at sikre en levedygtig fremtid for vores klode.

Kommunikation er en kerneopgave i den bæredygtige transformation

70% af globale emissioner er direkte relateret til private husstandes forbrugsadfærd, og kommunikation bliver af videnskaben udpeget som kernen i at mobilisere den kulturelle transformation, der skal til for at indfri den nødvendige bæredygtige omstilling af samfundet.

Reklame- og kommunikationsbranchen har således en forpligtelse, og et enormt potentiale, for at drive den bæredygtige transformation. Kantar har for nylig opgjort, at det kun er 6% af nutidens kommunikation, der understøtter ESG’erne. På trods af, at business casen for purposedrevet kommunikation er veldokumenteret, og at kreativitet i stadigt højere grad belønnes for at bidrage aktivt til den bæredygtige transformation, er branchen meget langt fra at leve op til sit ansvar.

Mindshare er gået aktivt ind i at vende de 6% på hovedet, hvilket imidlertid kræver at branchen samlet set redefinerer sit formål for at sikre en eksistensberettigelse i samfundet. Som branche er det vores opgave at skubbe forbrugeres behov og forventninger henimod mere bæredygtige forbrugsvalg og vaner. Og med den hensigt at skabe troværdig og effektiv kommunikation om vores kunders attraktive, bæredygtige alternativer og drive deres forretning på en bæredygtig måde.

Med øget fokus på bæredygtighed i kommunikationen følger risikoen for vildledning og dermed underminering af ambitionen om ”net zero emissions”, hvorfor der også ligger et stort ansvar på branchen i at eliminere greenwashing og sikre forbrugernes tillid til budskaber om bæredygtighed. Mindshare har derfor suppleret IPA’s certificeringsprogram med et kursus i markedsføring af bæredygtighed og greenwashing ud fra dansk lovgivning ved Dansk Industri.

En milepæl på den vigtigste strategiske rejse i bureauets levetid

Certificeringen af Mindshares medarbejdere er en milepæl på den vigtigste strategiske rejse i bureauets historie. Den nye strategi har overskriften Good Growth, som redefinerer vækst til at tage sociale og miljømæssige forhold i betragtning – med andre ord en ambition om at balancere hensyn til planet, people og profit. Strategien understøttes af moderselskabet WPP’s målsætning om at blive CO2-neutral i 2030.

Mindshare har comittet sig til selv og gennem arbejdet for kunder at bidrage aktivt og mere kvalificeret til en bæredygtig omstilling og udvikling. Certificeringen er et af de første skridt på rejsen mod at sætte ind med alt, hvad bureauet kan for at stimulere og promovere et bæredygtigt samfund.

En så gennemgribende og kompleks ambition kan kun indfries, når alle medarbejdere inviteres med på rejsen. Derfor har det været afgørende for Mindshare at få alle ansatte med i certificeringsprogrammet, hvilket har skabt fælles forståelse, mindset og sprog for arbejdet med bæredygtighed. Bureauets kunder er også inviteret med til at opnå certificeringen for at skabe en dialog i øjenhøjde og afstemme ambitioner om bæredygtighed mellem bureauet og bureauets kunder.

Derudover er ni af bureauets ansatte optaget i #ChangeTheBrief Alliance, der er et globalt initiativ med formålet at udvikle kommunikation, der favoriserer bæredygtig livsstil overfor forbrugerne. Deltagerne har alle været igennem et træningsforløb og vil løbende udbrede værktøjer og erfaringer fra netværket til kollegaer og kunder sammen med bureauets Good Growth Ambassador, Mikkel C. Larsen, som har været tilknyttet Mindshare siden 2021.

Nye initiativer hjælper til at anskue og opgøre branchens klimapåvirkning

Branchens absolut største klimapåvirkning sker gennem adfærden hos forbrugerne anvist af den kommunikation, der udvikles og distribueres gennem bureauerne (Scope 3). I UK er CO2-aftrykket afledt af alt forbrug direkte stimuleret af reklamer opgjort til at udgøre 186 gange mere end bureaubranchens eget klimaaftryk. For at gøre en mærkbar forskel i samfundet, når det kommer til bæredygtighed, kan bureauerne således ikke bare kigge indad. Der er behov for et nyt blik på det arbejde, vi udkommer med på vegne af vores kunder, hvilket er ambitionen bag de første større initiativer Mindshare selv har iværksat.

Mindshare udgiver i efteråret rapporten Reklame Emissioner i Danmark, som opgør udledningen af drivhusgasser forårsaget af stigningen i salget af produkter og services genereret via reklamer. En forudsætning for at blive en del af løsningen er, at vi som branche har et konkret og veldokumenteret tal for branchens klimapåvirkning. Med det kan vi skabe dialog med kunder og parter på tværs af reklameøkosystemet for at engagere dem i, hvordan vi hurtigst muligt og mest effektivt nedbringer tallet.

Det er dertil nødvendigt med en ny linse til at opgøre effekten af markedsføring end den gældende ROI-betragtning, der vurderer kampagneindsatsers succes alene i form af bidraget til virksomhedens profit. Signifikante parametre der afspejler det sociale og miljømæssige output skal måles og indgå i den samlede ligning, når effekten gøres op. Til det formål har Mindshare indgået samarbejde med forskere fra CBS/Lund Universitet og TV2 for at designe et holistisk rammeværktøj kaldet ROI2, som hele branchen inviteres til at anvende og videreudvikle.

Mindshares pre-post analyser er desuden opdateret med en Sustainable Impact Score, som evaluerer i hvilken grad en given reklame lykkes med at drive mere bæredygtige valg og livsstil i målgruppen. Hjælper reklamen reelt den enkelte forbruger med at reducere sit klimaaftryk, eller udleve en mere bæredygtig livsstil – eller måske tværtimod?

Hele reklameøkosystemet inviteres med på rejsen

Mindshare har iværksat mange samtidige initiativer for at kickstarte den strategiske rejse, som vil transformere bureauets eget mindset og praksis – og som er et bidrag til transformationen af branchen. Således vælger Mindshare også at åbne sin rejse og de affødte initiativer op for andre bureauer og mediepartnere i økosystemet med håb om at invitere til dialog og fælles udvikling af de bedste løsninger.

Hensigten med Good Growth strategien er ikke at introducere et nyt konkurrenceparameter, der positionerer Mindshare som et ’grønt bureau’ i forhold til andre bureauer. Svaret på branchens udfordringer rækker udover konkurrence og et ’inside-out’ perspektiv hos de enkelte bureauer. Strategien handler snarere om at mobilisere alle de dygtige og engagerede folk i Mindshare og resten af branchen til at vende de 6% på hovedet. Det er den kollektive indsats, der tæller, hvis vi som branche skal tage vores forpligtelse i forhold til klimaet seriøst og begynde at gøre en forskel.

For yderligere information:

Martin Ove Rasmussen, Nordic CEO

E-mail: [email protected]

Mobile: +45 31 67 44 10

Mindshare Denmark
    Mindshare Denmark