ร่วมงานกับเรา

ทำไมต้อง

มายด์แชร์?

เพราะประวัติศาสตร์สอนให้เรารู้ว่า ผู้ที่เป็นนักคิด (Original Thinkers) คือผู้ที่สร้างการเปลี่ยนแปลงให้กับโลกใบนี้ และสำหรับการสื่อสารการโฆษณา (มีเดีย) ผู้ที่สร้างการเปลี่ยนแปลงก็คือมายด์แชร์ โดยในปี พ.ศ. 2540 เราได้ก่อกำเนิดขึ้นเพื่อเขียนกฏการโฆษณาสื่อสารการตลาดขึ้นใหม่ และเราต้องการคนอย่างคุณที่จะเข้ามาร่วมสร้างการปลี่ยนแปลงที่ยิ่งใหญ่อีกครั้ง

ถ้าหากคุณเป็นคนที่ให้ความสำคัญกับความเร็ว (เพราะโลกเปลี่ยนอย่างรวดเร็ว) การทำงานเป็นทีม และการฉีกกฏเดิมๆ คุณก็เหมาะกับการทำงานกับครอบครัวมายด์แชร์ เราจะสนับสนุนให้คุณออกจากกรอบการทำงานแบบเดิม สร้างการทำงานแบบใหม่ๆขึ้นมา สร้างสิ่งที่ดีกว่า และประดิษฐ์สิ่งที่เป็นไปไม่ได้ให้เป็นไปได้ คำถามคือคุณจะเริ่มต้นจากจุดไหน ถึงเวลาที่ต้องเลือกเป้าหมายของคุณเพื่อเข้าร่วมการสร้างความเปลี่ยนแปลงครั้งนี้

โอกาสการทำงานกับทีมมายด์แชร์ประเทศไทย

ส่งจดหมายนำสมัครงาน และ ประวัติการทำงาน

(ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ)

โอกาสการทำงานในทวีปเอเชีย-แปซิฟิก

โอกาสการทำงานในทวีปอเมริกาตอนเหนือ