O nás

Oznámenie o ochrane osobných údajov spoločnosti Mindshare

Ako a prečo zhromažďujeme údaje a pokrytie vašich rozhodnutí.

(posledná aktualizácia, máj 2018)

KTO SME? 

Spoločnosť Mindshare Slovakia („Mindshare") je mediálnym investičným podnikom a je súčasťou globálnej skupiny GroupM Worldwide, Inc. V Európskom hospodárskom priestore (EHP) je právnická osoba spoločnosti Mindshare zodpovedná za údaje, ktoré zhromažďuje spoločnosť Mindshare Slovakia

Toto oznámenie popisuje, ako a prečo spoločnosť Mindshare zhromažďuje a používa osobné údaje konkrétne z návštev na webových stránkach spoločnosti Mindshare (ďalej len „webové stránky"): http://www.mindshareworld.com/slovakia a všetky súvisiace alebo pridružené stránky na úrovni krajiny, ako napríklad https://blog.mindshare.sk/.

Toto oznámenie tiež vysvetľuje vaše práva ako osoby, ktorá môže poskytovať osobné údaje spoločnosti Mindshare prostredníctvom webových stránok a ako tieto práva vykonávať. Ak ste fyzická osoba s bydliskom v EHP alebo vo Švajčiarsku, mali by ste si byť vedomí toho, že nášu zodpovednú osobu možno kontaktovať na adrese zodpovedna.osoba@groupm.com.

Rešpektujeme súkromie používateľov našich webových stránok a berieme na vedomie, že keď sa rozhodnete nám poskytnúť informácie o sebe, veríte, že s týmito informáciami narábame zodpovedne. Tieto pravidlá ochrany osobných údajov obsahujú dôležité informácie o tom, ako používame vaše osobné údaje.

AKÉ INFORMÁCIE ZÍSKAVA A POUŽÍVA MINDSHARE?

Zhromažďujeme informácie, ktoré nám umožňujú identifikovať váš prehliadač a zariadenie a informovať o tom, ktoré stránky na našej webovej stránke navštevujete a na ktorých stránkach strávite najviac času. Robíme to pomocou nasledujúceho:

Cookie

malý alfanumerický textový súbor, ktorý automaticky priradíme návštevníkom našej webovej stránky. Je uložený vo vašom prehliadači a umožňuje nám identifikovať vašu interakciu s nami.

Niekedy sa cookie nachádza vo vašom prístroji len vtedy, keď ste navštívili našu webovú stránku, toto sa nazýva cookie relácia. Niekedy v zariadení zostane súbor cookie, kým ho neodstránite alebo automaticky nevyprší, toto sa nazýva trvalý súbor cookie. Oba typy súborov cookie sa používajú na našich webových stránkach.

 IP  adresa

 Adresa internetového protokolu

 Pixel

Riadok kódu, ktorý je umiestnený na našich webových stránkach a ktorý používame na zaznamenávanie toho, že ste navštívili určitú stránku na našich webových stránkach.

Niektoré alebo všetky tieto informácie používame na to, aby sme zlepšili vašu skúsenosť s webovými stránkami tým, že poskytneme obsah, ktorý pravdepodobne uprednostníte pri budúcich návštevách. Našim zákonným základom pre tento typ spracovania je, že máme legitímny záujem pochopiť a zlepšenie vašich skúseností s našimi webovými stránkami.

Ak nesúhlasíte s používaním súborov cookie a vyššie uvedených informácií, môžete zabrániť ich používaniu prostredníctvom nastavení prehliadača, alebo môžete zvoliť možnosť TU. Ak si zvolíte neakceptovať súbory cookie, niektoré funkcie webových stránok nemusia fungovať tak, ako sme zamýšľali.
 

Používané špecifických typov súborov cookie

Výkon

Analytika

Sledovanie

Tento typ súboru cookie poskytuje súhrnné informácie o tom, kam môže používateľ prejsť na webových stránkach

Google Analytics

(trvalé)

Spoločnosť Mindshare používa službu Google Analytics na analýzu návštevnosti webových stránok. Služba Google Analytics okrem iného používa súbory cookie na zhromažďovanie informácií o počte návštev webových stránok, ktoré odkazujú návštevníkov na webovú stránku, jazyk, zariadenie, prehliadač a operačný systém, návštevníkov stránok v rámci webových stránok a ďalšie podobné informácie. Tieto informácie nezdieľame s tretími stranami. Keď sa tento súbor cookie používa takýmto spôsobom, ide o trvalý súbor cookie a zostane v zariadení, kým súboru cookie nevyprší platnosť alebo ho neodstránite. Tieto súbory cookie sa môžu zobrazovať ako _utma, _utmb, _utmc, _utmz, _utmv, _utmt, _gid.

Google Analytics 

(relácia)

Tento súbor cookie sa môže zobraziť ako has_js. Tieto údaje si neponechávame, pretože sú vymazané po zatvorení vášho prehliadača, a preto ich nemôžeme zdieľať so žiadnymi tretími stranami.

Sociálne médiá/

Sociálne zdieľanie

Sú to cookies, ktoré pomáhajú s funkčnosťou webových stránok. Sú to súbory cookie tretej strany a umožňujú vám zdieľať komentáre, stránky, záložky a obľúbené stránky a pomôcť jednoducho poskytnúť prístup k nástrojom sociálnych sietí

 

Widgety

Widgety sociálnych médií používané na tejto webovej stránke zahŕňajú LinkedIn, Twitter a YouTube. Tieto widgety sociálnych médií zhromažďujú informácie o vašej návšteve webových stránok a vašom používaní služieb sociálnej platformy (napríklad tlačidiel alebo likov) na webových stránkach. S týmito sociálnymi platformami nezdieľame informácie, avšak majte na pamäti, že sociálne siete zhromažďujú priamo údaje o návšteve vašich stránok a interakciu so sociálnym widgetom

Služby tretích strán

Môžeme použiť cookies a pixely od poskytovateľov tretích strán - ako sú Google, Facebook a iné - na našej webovej stránke, aby vám, ako používateľovi pomohli poskytnúť viac relevantných zážitkov. Takéto súbory cookie alebo pixely môžu byť implementované na webovej lokalite Mindshare, ktorá označuje návštevníka stránky, takže návštevník môže byť identifikovaný danému návštevníkovi môžu byť prostredníctvom príslušných platforiem doručené reklamy.

Ak si želáte zrušiť niektorú z týchto možností, použite ovládacie prvky ochrany osobných údajov, ktoré ponúkajú tieto konkrétne platformy, alebo pomocou služieb odhlásenia sa, napríklad: https://www.youradchoices.com/

Zhromažďovanie a používanie kontaktných informácií

Existuje niekoľko prípadov, kde môžeme zhromaždiť vaše meno a kontaktné údaje (napríklad e-mailovú adresu, telefónne číslo a poštovú adresu). Tieto informácie však nebudeme zbierať bez súhlasu a nikdy ich nebudeme používať pri on-line reklamách. Tieto informácie, vrátane e-mailovej adresy a ďalších kontaktných informácií uchovávame len pre odpovede na žiadosti používateľov. Medzi príklady, v ktorých môžete dobrovoľne uviesť svoje meno a kontaktné údaje, patria:

  • Ak kliknete na odkaz „kontaktujte nás" a pošlete otázku alebo pripomienku, zozbierame vaše meno, e-mailovú adresu a telefónne číslo, aby sme vám poslali odpoveď.
  • Ak by ste dobrovoľne požiadali o pridanie do nášho zoznamu pre zasielanie newslettera, zozbierame vašu e-mailovú adresu, aby sme vám poslali náš e-mailový newsletter alebo marketingové e-maily.
  • Ak poskytnete informácie v súvislosti s požiadavkou o zamestnanie,

Zadaním vašich kontaktných údajov, ako je uvedené vyššie, súhlasíte s tým, že spoločnosť Mindshare tieto informácie použije na to, aby vás kontaktovala v súvislosti s vašou žiadosťou a aby vám poskytla lepšie spôsoby prístupu k informáciám z tejto webovej stránky. Tento súhlas je naším právnym základom pre používanie informácií takýmto spôsobom.

Spoločnosť Mindshare môže poskytnúť vaše kontaktné informácie našim dcérskym spoločnostiam a pridruženým spoločnostiam, aby vás mohli kontaktovať v súvislosti s cieľom vašej požiadavky na účely uvedené v týchto pravidlách. V prípade, že odovzdáme vaše kontaktné údaje našej dcérskej spoločnosti alebo pridruženým spoločnostiam v inej krajine, zabezpečíme, aby vaše osobné údaje mali rovnakú úroveň ochrany ako zabezpečujeme my. 

Ak sa kedykoľvek rozhodnete stiahnuť súhlas a chceli by ste, aby sme vás odstránili z našich marketingových e-mailov alebo newslettera alebo si želáte sa odhlásiť z našej databázy, môžete nás kontaktovať pomocou podrobností uvedených v spodnej časti tohto oznámenia o ochrane osobných údajov. Musíte uviesť vaše meno, e-mailovú adresu a jasné pokyny týkajúce sa zmien, ktoré požadujete. Môžete sa tiež odhlásiť z e-mailových newslettrov kliknutím na odkaz „odhlásiť", ktorý sa nachádza v dolnej časti e-mailu.

Spoločnosť Mindshare je prevádzkovateľ údajov zodpovedný za vaše osobné údaje (ako tento termín alebo podobný termín definuje príslušný zákon), keď navštívite našu webovú stránku alebo nám poskytnete kontaktné informácie.

Kalifornia

Podľa článku 1798.83 kalifornského občianskeho zákonníka môžu obyvatelia Kalifornie získať určité informácie o typoch osobných informácií, ktoré spoločnosti, s ktorými majú uzavretý obchodný vzťah, zdieľali s tretími stranami na účely priameho marketingu v predchádzajúcom kalendárnom roku. Ak chcete požiadať o zoznam prípadných spoločností, ktorým spoločnosť Mindshare poskytla osobné informácie na vlastné marketingové účely, pošlite nám e-mail na adresu zodpovedna.osoba@groupm.com. Odpoveď dostanete do 30 dní.

Často kladené otázky

Zdieľa spoločnosť Mindshare akékoľvek informácie s inými predajcami alebo partnermi?
Môžeme poskytnúť prístup k informáciám, ktoré zhromažďujeme našim dodávateľom a zmluvným partnerom (známym aj ako tretie strany), ktorí vykonávajú služby v našom mene a využívajú vaše informácie, ktoré sme opísali vyššie. Títo predajcovia nesmú používať tieto informácie na žiadny iný účel.

 Ako bolo uvedené vyššie, webová lokalita používa widgety sociálnych médií vrátane YouTube, Twitteru a LinkedIn, takže používatelia môžu ľahko zdieľať informácie o svojich návštevách pomocou „likov“ alebo „zdieľaní". Vždy skontrolujte pravidlá ochrany osobných údajov lokalít sociálnych médií, pretože ich postupy zhromažďovania údajov sú oddelené od praktík spoločnosti Mindshare.  Okrem toho musíme zverejniť informácie, keď sa domnievame, že sme právne povinní, alebo aby sme prešetrili, zabránili alebo prijali opatrenia týkajúce sa zakázaných činností, ako napríklad prípady hackingu, zneužitia, podozrenia z podvodu alebo iných zakázaných činností.

Prenáša spoločnosť Mindshare vaše osobné údaje mimo Európskej únie?
Ak nám poskytnete osobné údaje, môžeme tieto osobné údaje prenášať na naše pobočky a dcérske spoločnosti alebo iné tretie strany cezhranične a z vašej krajiny alebo jurisdikcie do iných krajín alebo jurisdikcií po celom svete, aby sme mohli tieto osobné údaje použiť ako je opísané vyššie.  Našou štandardnou praxou je používať štandardné doložky Európskej únie na prenos údajov z EHP a Švajčiarska do iných krajín, ktoré nie sú členmi EHP.

Použitie tejto stránky deťmi a údaje detí:
Naša webová stránka nie je vyvinutá alebo zameraná na deti mladšie ako 13 rokov. Osobitne požadujeme, aby deti o sebe neposkytli informácie prostredníctvom našich webových stránok. Ak si myslíte, že vaše dieťa poskytlo takéto informácie a želáte si ich vymazanie z našej databázy, môžete nás kontaktovať na adrese zodpovedna.osoba@groupm.com. Ak si uvedomíme, že sme zhromaždili informácie o dieťati mladšom ako 13 rokov, odstránime ich.

Uchovávanie a ukladanie údajov:
Vaše údaje, ktoré zhromažďujeme na webových stránkach, budeme uchovávať počas primeraného obdobia na vyššie uvedené účely. Dodržiavame všeobecne uznávané štandardy pre online reklamu, aby sme zabezpečili, že vaše osobné údaje, ktoré nám boli oznámené, sú stále bezpečné, presné a aktuálne a uchovávajú sa len tak dlho, ako je to potrebné na účely, na ktoré sa používajú.  Tieto štandardy zahŕňajú potrebné fyzické, elektronické a riadiace činnosti potrebné na ochranu integrity údajov, prístupu a používania.

Informačná bezpečnosť: 
Zachovanie ochrany súkromia informácií našich užívateľov je pre nás veľmi dôležité, čo znamená, že sa postaráme a venujeme osobitnú pozornosť našim bezpečnostným opatreniam na ochranu týchto informácií pred narušením údajov. Dodržiavame priemyselné štandardy, aby sme sa chránili pred neoprávneným prístupom, uchovávaním a sprístupňovaním informácií. To zahŕňa fyzické, elektronické a riadiace činnosti na ochranu integrity informácií, prístupu a používania.

Prepojenie na iné webové stránky / stránky tretích strán: 
Odkaz z našej webovej stránky na inú webovú stránku neznamená našu podporu pridružených stránok alebo webových stránok a nekontrolujeme webové stránky tretích strán, na ktoré odkazujeme, ani nepreberáme zodpovednosť za ich obsah alebo zásady ochrany osobných údajov. Po kliknutí na odkaz na inú webovú stránku už neplatí oznámenie o ochrane osobných údajov spoločnosti Mindshare. Je dôležité, aby ste si vždy prečítali zásady ochrany osobných údajov na webových stránkach, ktoré navštevujete.

Prenos údajov po zmene kontroly: 
V prípade, že nás iná spoločnosť získa prostredníctvom konsolidácie, zlúčenia, nákupu alebo inej transakcie nás alebo všetky alebo v podstate všetky aktíva nášho podnikania, vyhradzujeme si právo preniesť všetky informácie (vrátane všetkých informácií, ktoré ste poskytli prostredníctvom stránky „kontaktujte nás"), ktoré vlastníme alebo sú pod našou kontrolou nadobúdajúcej strane, a tieto informácie môže používať nadobúdajúca strana vo svojej podnikateľskej činnosti.

Predmet práv subjektov údajov v EHP a Švajčiarsku: 
Máte právo na prístup, aktualizáciu, zmenu, odstránenie, obmedzenie používania alebo získanie kópie vašich osobných údajov v ľahko čitateľnom formáte. Za určitých okolností môžete tiež požiadať, aby spoločnosť Mindshare previedla vaše osobné údaje na tretiu stranu a právo vzniesť námietky voči ich používaniu na marketingové účely. Ak chcete vykonávať ktorékoľvek z týchto práv, obráťte sa na našu zodpovednú osobu na adrese zodpovedna.osoba@groupm.com. Ak je naše spracovanie vašich osobných údajov založené na vašom súhlase, máte tiež právo tento súhlas kedykoľvek odvolať kontaktovaním našej zodpovednej osoby na adrese zodpovedna.osoba@groupm.com. Upozorňujeme, že odvolanie súhlasu neovplyvní zákonnosť spracovania vašich osobných údajov pred odobratím súhlasu.

Zmeny v tomto oznámení o ochrane osobných údajov:
Upozorňujeme, že z dôvodu meniacej sa povahy zákonov a predpisov o ochrane osobných údajov, digitálnych technológií a nášho podnikania môžeme z času na čas upravovať toto oznámenie o ochrane osobných údajov. Prečítajte si prosím pravidelne toto oznámenie o ochrane osobných údajov, aby ste sa dozvedeli o akýchkoľvek prípadných zmenách (aktualizujeme dátum účinnosti v hornej časti stránky, aby sme vám pomohli zistiť, kedy došlo k zmenám). 

Ak máte akékoľvek sťažnosti alebo chcete nás kontaktovať: 
V závislosti od toho, kde sa nachádzate, použite nižšie uvedené kontaktné údaje a my sa budeme snažiť riešiť akékoľvek sťažnosti alebo obavy, ktoré môžete mať o tom, ako zhromažďujeme a spracovávame vaše osobné údaje.

Ak z akéhokoľvek dôvodu nemáte pocit, že sme primerane riešili vaše obavy, môžete sa obrátiť na úrad pre ochranu údajov vo vašej jurisdikcii a podať formálnu sťažnosť.

Slovensko:

zodpovedna.osoba@groupm.com

Mindshare Slovakia

Karadžičova 8

821 08 Bratislava

Slovakia