Contacts

Taipei

Taiwan

Mindshare Taiwan
5F, No 31
Lane 11
GuangFu N Rd
Taipei 10560
Taiwan

Tel: +886 2 7710 6099
 

CONTACT US

Susan Chao

Managing Director, Taiwan