Fair Welcome

UDFORDRING

Ord har en utrolig magt, og måden, som de bliver brugt på særligt i massemedier, er med til at skabe falske billeder af bestemte folkegrupper i vores samfund.

LØSNING

Ved at lave et plug-in kunne vi måle bestemte ord og ændre dem til upartiske ord direkte i forbrugerens browser og skabe et objektivt billede af de personer en given historie måtte omhandle. Plug-in blev støttet op med en film.

RESULTAT

Mere end 1.500 installerede plug-in’et. Over 1.138.500 ord blev ændret i de første 6 måneder af kampagnen.

Awards and Recognitions
New York Festivals 2017
New York Festivals 2017 Direction
Rambuk 2016
Rambuk 2016 Medieinnovationsprisen
True Award 2016
True Award 2016 Bedste Film/Tv
CCA 2016
CCA 2016 Copywriting
Cristal Award 2016
Cristal Award 2016 Film
Epica Award 2016
Epica Award 2016 Film