25. oktober 2019

Influencer Marketing: Dette har vi lært som du bør vite

Influencer Marketing er kommet for å bli, og blir stadig en viktigere del av markedsføringsmiksen som et strategisk virkemiddel for å nå gjennom og påvirke målgruppen.

Siden du i 2007 opprettet din første Facebook-profil har du nok følt på kroppen hvordan sosiale medier har endret måten du kommuniserer med vennene dine og tilbringer tiden din på.

Samtidig har det skjedd en stor endring med fremmarsjen av sosiale medier-influencere, som har evnen til å påvirke holdninger, handlinger, kjøp og omdømme i kraft av sin person og profil.

Sett kvalitative mål

Det er nettopp denne endringen i hvordan vi kommuniserer og handler online som har gitt rom for at hvem som helst kan ha en offentlig stemme gjennom sosiale medier, der man samtidig kan kommunisere direkte og personlig med følgere, lyttere, seere og lesere i en kontekst som føles naturlig og ekte.

Når influencere deler åpent om livet og følelser vi alle kan kjenne oss igjen i, bli inspirert av eller aspirere mot, opparbeides det en relasjon mellom følgere og influencer som kan minne om vennskap. Det er dette utgangspunktet som gjør influencer marketing til en effektiv markedsføringsgren hvis det gjøres riktig.

Her er et par eksempler fra influencer-kampanjen for Unilevers merke Love Beauty and Planet.

Skal influencer marketing være effektivt må det ligge til grunn en tydelig strategi og målsettinger med samarbeidet, der budskap og kommunikasjon må henge på grep med den overhengende kommunikasjons – og markedsstrategien for din merkevare.

Det må være et troverdig og autentisk partnerskap, der merkevarens og influencerens verdier og målgruppe er sammenfallende.

Ikke bare må du vite hvem influenceren er og hva de står for, men du må vite hvem de når og hvem disse er. Vit hva du ønsker å oppnå, og sørg for å kunne evaluere på riktige parametere.

Effekt er utvilsomt mer enn likes, kommentarer og delinger. Det er også mer enn konverteringer og rekkevidde. Hvorvidt man når en målgruppe med innhold, og hvorvidt målgruppen aksepterer budskapet er to forskjellige parameter som ikke bør forveksles.

Gi influenceren kunstnerisk frihet

Hva man ønsker ut av samarbeidet må være tydelig, også for influenceren selv. Ved å involvere influencer tidlig og sørge for at vedkommende har eierskap til din merkevare og hva forretningsmålene er, øker du sjansen for at nettopp disse nåes.

Målene gjennom hele trakten må tas i betraktning, men vår erfaring er at ved å heve blikket øker både engasjement hos influencer og effekten av samarbeidet.

Med tydelige kommunikasjonsmål, øker sjansen for at målgruppen sitter igjen med det etterlatte inntrykket av din merkevare du ønsker – men måten dette kommuniseres på må influenceren selv utvikle, der annonsør og byrå må tørre å stole på at influencer kjenner sine følgere best og sitter på langsiktig innsikt i hva som fungerer og ikke i sine kanaler.

Kreativ frihet med tydeligere rammer er nøkkelen til influencer marketing som funker.

Ved bruk av influencere i kampanjen overleverte vi business caset (interne mål) med 199 prosent ved lansering og solgte tilsvarende målet for første hele år allerede etter fire måneder.

Dyrebar oppmerksomhet

I følge Mindshares reklameanalyse sier 41 prosent at de sjelden eller aldri legger merke til reklame som vises. Kampanjetester viser også at reklameoppmerksomheten har falt dramatisk de siste årene.

Med en økende bruk av adblock og betalingsmurer må vi jobbe hardere for å utvikle reklame som ikke oppleves forstyrrende og er relevant for målgruppen. Klarer en merkevare å matche med en influencer som når målgruppen med innhold som gir en verdi for både merkevaren og følgerene til influenceren kan man oppnå en høy grad av oppmerksomhet og effekt, noe vi har sett i post-tester gjort i Mindshare ved influencer marketing-kampanjer.

For eksempel, ved en kampanje for Unilevers nye brand Love Beauty and Planet så vi at graden av både inspirasjon og tillit var mye høyere blant følgerene til influenceren enn i den generelle befolkningen.

Ved bruk av influencere i kampanjen som matchet merkevarens verdier og målgruppe overleverte vi businesscaset (interne mål) med 199 prosent ved lansering og solgte tilsvarende målet for første hele år allerede etter fire måneder.


Artikkelen er skrevet av: Henriette Skådinn

Mindshare Norway
    Mindshare Norway