14. november 2021

Ensomhetsbarometeret

Siden november 2020, har Mindshare i samarbeid med Norstat målt ensomheten i Norge. Ensomhet er her definert som andelen av befolkningen (18+) som sier de har i ganske eller stor grad følt seg ensomme den siste tiden. Dette har blitt vårt ensomhetsbarometer.

I snitt så langt i år er det 18% av befolkningen som har følt seg ensomme. Dette tilsvarer om lag 674 064 mennesker (18+).
Ensomhet per måned

Vi ser større svingninger i 2022 sammenlignet med 2021 i andelen som føler seg ensomme. I februar etter koronarestriksjonene ble opphevet gikk grad av ensomhet signifikant ned fra 21% til 18% før den gikk noe opp i mai. Siden mai har ensomheten gradvis falt blant Norges befolkning (18år +) og i september hadde vi de laveste tallene på ensomhet hittil i vår måling (16%) før vi så en økning i oktober (ikke signifikant) og er nå på samme nivå som i mars 2022.  Det er vanskelig å si om svingningene i året skyldes sesong eller koronarestriksjoner, men grafen gikk ikke i ønsket retning i oktober.

Hva med regioner?

Variasjonen er også stor i ulike regioner i Norge. Vestfold og Telemark har noe høyere andel ensomme sammenlignet med resten av befolkningen.

                       

De under 40 år er mest ensomme

Tidligere så vi en tydelig sammenheng mellom alder og ensomhet. De yngste følte seg i størst grad ensomme, men i løpet av 2022 har ensomheten blant den yngste aldersgruppen falt signifikant sammenlignet med 2021, mens blant de i alderen 30-39 er det fortsatt 26% som føler seg ensomme.  

Vi ser også en signifikant nedgang i ensomhet blant de i alderen 50-59 år og de over 60 år.

                 
Mindshare Norway
  Mindshare Norway