Ydelser

Analysebureau

Analysebureau

Mindshare er et integreret bureau, der kan løse alle de opgaver du normalt finder hos et traditionelt analyseinstitut. Vi skaber og formidler viden, som støtter forretningsmæssige beslutninger, der skaber værdi. Vores analysefolk er uafhængige rådgivere, som skræddersyr analysetype og metode til hvert projekt. Vi er blandt de største analysekøbere på markedet, hvilket sikrer attraktive priser uden at gå på kompromis med kvaliteten.

Uafhængige rådgivere og analyseindkøbere

Vores analyseafdeling består af erfarne og uafhængige analysekonsulenter, som trækker på koncernforbundne selskaber, udvalgte samarbejdspartnere og faste leverandører til at skræddersy løsninger af høj kvalitet til en attraktiv pris.

For at sikre lave priser og valide data af høj kvalitet forestår vi selv analyse design, databehandling og produktion af vores undersøgelser. Interviews indkøbes som ’sample-only’ hos anerkendte udbydere af webpaneler. En optimeret og effektiv proces, der også muliggør integration af data med kundens egne systemer samt vores unikke dashboard-løsninger.

Interne fageksperter giver yderligere perspektiv

Modsat traditionelle analyseinstitutter er Mindshare et integreret bureau. Det betyder, at vores analysekonsulenter kan trække på en lang række fageksperter fra bureauets andre afdelinger til forædling af data og yderligere perspektivering af analyseresultaterne.

 • Medierådgiverne fra mediebureauet kan via de officielle medieanalyser vurdere medietryk og reklamestøj samt undersøge konkurrenternes kampagneaktivitet.
 • Kommunikationseksperterne fra reklamebureauet kan give input på den bagvedliggende kommunikationsstrategi og budskaber.
 • Specialisterne fra search bureauet  og social marketing bureauet kan bidrage med både kvantitative data og kvalitativ indsigt fra Google søgeordsanalyser samt forbrugernes sociale engagement.
 • Medarbejderne i Performance marketing bureauet kan i realtid rapportere respons på digitale kampagner samt bidrage med indsigt fra verdens største programbaserede målgruppeplatform GroupM Xaxis  med mere end 9 millioner danske cookies profileret på baggrund af mere end 4.000 forskellige parametre.

Det giver mulighed for en mere dækkende rapportering og mere solide anbefalinger.

Attraktive priser og den mest omfattende benchmark database

Vores moderselskab WPP ejer flere toneangivende analyseinstitutter. Vi har også centraliseret indkøb af interviewdata og ensrettet metoder på tværs af GroupM bureauerne.

Det giver en indkøbsstyrke til at sikre konkurrencedygtige priser på analyseindkøb uden at gå på kompromis med kvaliteten. Og desuden en uovertruffen mulighed for at sammenligne resultater med gennemsnit og normtal på tværs af kategorier, medier og markeder.

 • Vi indkøber samlet mere end 250.000 online interviews om året.
 • Vi måler købs- og søgeadfærd blandt mindst 30 kategorier om året.
 • Vi afdækker mærkeposition af mere end 500 forskellige mærker hvert år.
 • Vi måler kommunikationseffekten af minimum 250 kampagner hvert år.
 • Vi gennemfører mere end 50 salgs- og brandmodelleringsprojekter om året.

Måske har vi allerede det svar, du leder efter?

Mindshare er også et mediebureau og abonnerer allerede på markedets toneangivende syndikerede undersøgelser (f.eks. Indeks Danmark/Gallup og mange relevante branchekilder. Vi gennemfører også selv flere tilbagevendende undersøgelser:

 • Mindreader er en global forbrugeranalyse, der gennemføres i mere end 40 lande inklusive Norden, som giver et unikt indblik i kulturelle og markedsmæssige forskelle mellem regioner og lande.
 • Mindshares 3D® mærkevareanalyse afdækker profil og potentiale af 500 mærker på tværs af 30 kategorier.
 • Reklameanalysen undersøger danskernes medieadfærd og holdninger til reklamer gennemført siden 2001.

Så måske har vi allerede det svar, du leder efter og kan undgå den fulde dataomkostning?

Relevante analysetyper og metoder

Vi løser mange former for analyseopgaver fra klassisk markedsanalyse til statistisk modellering og kvalitative undersøgelser:

 • Vores konsulenter udvikler og gennemfører selv alle former for kvantitative analyser.
 • Vores specialenhed GroupM Business Science er eksperter i økonometrisk analyse og salgs- og brandmodellering.
 • Kvalitative undersøgelser (fokusgrupper og dybdeinterviews) gennemføres i samarbejde med rutinerede moderatorer og interviewere.
 • Med en Fast Forward Inspirationsworkshop bliver din virksomhed klædt på til at imødekomme udviklingen i de trends, som vedrører din forretning.

Moderne formidling af resultater

Formidling af vores analyseresultater prioriteres højt. Det gælder både tekniske rapporteringsløsninger og præsentationsformer.

Vores erfarne konsulenter fortolker og perspektiverer naturligvis analyseresultaterne både skriftligt og i en personlig præsentation. Dette omfatter også interne workshops, hvor data fortolkes og forankres bredt i organisationen.

Derudover kan vi levere både standardiserede og skræddersyede dashboard løsninger, der samler virksomhedens væsentligste data i en brugervenlig, cloud-baseret og platformsuafhængig løsning.

Kontakt: Business Planning Director, Arnt Gustafsson, Analysebureau.