Visste du att
Mindshare finns i
både Stockholm
och Göteborg?

Mindshare i Norden

Totalt 175 Mindsharianer arbetar på våra nordiska kontor i Stockholm, Göteborg, Köpenhamn, Helsingfors och Oslo.
Flera av våra kunder behöver en nordisk mediebyrå och kräver koordinering från en av marknaderna.