Mindshare i Norden

Vi har 175 Purple People fordelt på våre nordiske kontorer i Oslo, København, Stockholm, Göteborg og Helsinki. Det gir deg nordisk koordinering fra ett kontor.