Mindshare Norway

Hvem er Mindshare?

Alle ansatte i Mindshare

Mer enn et tradisjonelt mediebyrå

Mindshare er et fullservice mediebyrå, med bred kommunikasjonsvirksomhet. Medierådgiving og medieoptimering gir sammen med kreative løsninger de beste resultater for kundene våre, til en lavere totalkostnad. Våre mange kompetanseområder inkluderer medierådgivning og -forhandling, materiellproduksjon, innholdsutvikling og -produksjon, annonsering i sosiale medier og research og analyse. Mindshare kan løse alle oppgaver innen POEM: Paid, Owned, Earned Media – raskt, effektivt, kreativt og nyskapende. For tiden er vi rundt 45 medarbeidere i Mindshare

Adaptiv tilnærming

Vår filosofi handler om adaptiv markedsføring, som er evnen og kunnskapen til å kontinuerlig justere markedsinnsatsen i sanntid. Gjennom datatilgang  og -analyse overvåker vi kundenes medieresultater og vurderer hva som til enhver tid fungerer best. Vi tilpasser markedsføringen deretter, både i forhold til media, format og budskap. En adaptiv tilnærming sikrer maksimal effekt av mediemidlene, og gir en klar konkurransefordel for våre kunder.

Våre kunder

Vår kundeportefølje inkluderer selskaper i de fleste næringer. Blant kundene våre finnes både utfordrere og markedsledere, lokale bedrifter og internasjonale aktører med aktiviteter over hele verden. Noen av kundene har valgt Mindshare på et bestemt fagområde, for eksempel betalt søk eller research, mens andre har avtaler som dekker hele kommunikasjonskjeden. I Norge jobber Mindshare blant annet med SAS, Norges Sjømatråd, Volvo, Widerøe, Nike, Ford, Lufthansa og Mazda. Les mer her.

Mindshare globalt

Mindshare er en global virksomhet med mer enn 7000 ansatte i 86 land. Vi har 175 ansatte i Norden og er representert i Oslo, København, Helsingfors, Stockholm og Göteborg. Vi kjennetegnes av sterk lokal forankring i hvert marked, kombinert med et internasjonalt nettverk av ressurser, verktøy, arbeidsmetoder og infrastruktur. Dette gjør oss i stand til å tilby fullservice for lokale kunder, samt levere på internasjonale kunders behov. Mindshare deler kompetanse og ressrser både på nordisk nivå og globalt, og deler best practice og gode caser til felles nytte.

WPP er verdens største kommunikasjonsnettverk

Mindshare eies av WPP, som er verdens største gruppe av kommunikasjonsselskaper. Vi er en del av GroupM, som er WPPs mediebyråer. I Norge består GroupM av Maxus, MEC, MediaCom og Mindshare.  

Les mer om hva vi gjør og hva vi mener på bloggen vår.