ติดต่อเรา

กรุงเทพ

Thailand

มายด์แชร์ ประเทศไทย

ชั้น 22 เลขที่ 2 อาคารเพลินจิตเซ็นเตอร์ 
ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตย เขตคลองเตย 
กรุงเทพฯ 10110
ประเทศไทย

โทรศัพท์: +66 2 629 6000
 

ติดต่อเรา

จิราภรณ์ พนพิเชษฐกุล

หัวหน้าฝ่ายสื่อสารและประชาสัมพันธ์