เกี่ยวกับเรา | ทีมงาน

ปัทมวรรณ สถาพร

กรรมการผู้จัดการ มายด์แชร์ ประเทศไทย

อ่านต่อ

นภาพร เจตะวัฒนะ - Head of The Exchange

นภาพร เจตะวัฒนะ - Head of The Exchange

Team | โพสต์เมื่อ 16th June 2014

นภาพร เจตะวัฒนะ - Head of The Exchange

นภาพร เจตะวัฒนะ

Head of The Exchange

อ่านต่อ

พเยาว์ ธรรมธีรสุนทร

Head of TV Trading

อ่านต่อ

นุวีร์ เลิศบรรณพงษ์ - Head of Invention

นุวีร์ เลิศบรรณพงษ์ - Head of Invention

Team | โพสต์เมื่อ 18th June 2014

นุวีร์ เลิศบรรณพงษ์ - Head of Invention

นุวีร์ เลิศบรรณพงษ์

Head of Invention

อ่านต่อ

อโนชา วัฒนาจารุกิจ - Partner, Client Leadership

อโนชา วัฒนาจารุกิจ - Partner, Client Leadership

Team | โพสต์เมื่อ 18th June 2014

อโนชา วัฒนาจารุกิจ - Partner, Client Leadership

อโนชา วัฒนาจารุกิจ

Partner, Client Leadership

อ่านต่อ

พิทักษ์ อินทรทูต, Partner, Client Leadership

พิทักษ์ อินทรทูต, Partner, Client Leadership

Team | โพสต์เมื่อ 24th November 2016

พิทักษ์ อินทรทูต, Client Leadership

พิทักษ์ อินทรทูต

Partner, Client Leadership

อ่านต่อ

Emmanuel Ordinanza - Partner, Client Leadership

Emmanuel Ordinanza - Partner, Client Leadership

Team | โพสต์เมื่อ 20th April 2017

Emmanuel Ordinanza - Partner, Client Leadership

Emmanuel Ordinanza -...

Emmanuel Ordinanza - Partner, Client Leadership

อ่านต่อ

จิติรัตน์ สุพรจิรพัฒน์ - FAST

จิติรัตน์ สุพรจิรพัฒน์ - FAST

Team | โพสต์เมื่อ 20th June 2014

จิติรัตน์ สุพรจิรพัฒน์ - FAST

จิติรัตน์ สุพรจิรพัฒน์

FAST

อ่านต่อ

ลลิต คณาวิวัฒน์ไชย - Head of Strategy

ลลิต คณาวิวัฒน์ไชย - Head of Strategy

Team | โพสต์เมื่อ 20th April 2016

ลลิต คณาวิวัฒน์ไชย - Head of Strategy

ลลิต คณาวิวัฒน์ไชย

Lalit Kanavivatchai - Head of Strategy

อ่านต่อ

Panduranga Mattu Unilever Lead

Panduranga Mattu Unilever Lead

Team | โพสต์เมื่อ 20th April 2017

Panduranga Mattu Unilever Lead

Panduranga Mattu Unilever Lead

Panduranga Mattu Unilever Lead

อ่านต่อ