ข่าว

มายด์แชร์ชี้ผู้บริโภคเป็นผู้เลือกสานสัมพันธ์กับแบรนด์ในยุคมัลติสกรีน นักการตลาดต้องสร้างความคุ้นเคยของแบรนด์ผ่านทุกจอและต่อยอดดิจิตอลทีวี

วันนี้ มายด์แชร์ เอเยนซี่เครือข่ายด้านการตลาดและการสื่อสาร จัดงานสัมมนาประจำปี The Original Thinking Forum ภายใต้หัวข้อ Screens Transformation โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้นักการตลาดไทยเข้าใจการวางแผนการสื่อสารการตลาดภายใต้ยุคของ มัลติสกรีน และการปรับตัวในยุคดิจิตอลทีวี ผ่านจอที่หลากหลายและรายการที่มีมากขึ้น ตรงกับกลุ่มผู้บริโภค อย่างมีประสิทธิภาพ


ปัทมวรรณ สถาพร กรรมการผู้จัดการ มายด์แชร์ ประเทศไทย กล่าวว่า  "การจัดงานสัมมนาในวันนี้เป็นการเสริมสร้างความแข็งแกร่งด้านข้อมูลการตลาดล่าสุดให้กับลูกค้า คนสำคัญของเรา และเปิดโอกาสให้กลุ่มลูกค้าอาวุโสของเราได้รับฟังข้อมูลจากนักการตลาดระดับอาวุโสในตลาดโดยตรง ในฐานะมีเดียเอเยนซี่เรามีหน้าที่นำเสนอการปรับเปลี่ยนในตลาดและการวิเคราะห์ในเชิงโอกาสในการแข่งขัน และผลกระทบต่างๆ เพื่อเป็นแนวทางสำหรับนักการตลาดในการรับมือ วันนี้การเปลี่ยนแปลงใหม่ที่เกิดขึ้นในธุรกิจโฆษณา คือ เรื่องการปรับการถ่ายทอดสัญญาณทีวีในระบบอนาล๊อค ไปสู่การถ่ายทอดสัญญาณทีวีในระบบดิจิตอล จาก 4 ช่อง ไปเป็น 24 ช่อง และจากตัวเลือกทีวีที่มีแค่ฟรีทีวีระบบอนาล๊อค  ไปเป็นทั้งฟรีทีวีระบบอนาล๊อดที่ปรับตัวสู่ระบบดิจิตอล รวมถึงระบบการรับชมในรูปแบบสมาชิกเคเบิ้ลและแซ็ตเทิ้ลไลท์ทีวี ทำให้มีผู้เล่นในตลาดและตัวเลือกที่มากขึ้นสำหรับผู้บริโภค 


มายด์แชร์เชื่อเรื่องการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลง (Adaptive) ในด้านวัฒนธรรม (Cultural) ด้านเทคโนโลยี (Technology) ด้านพฤติกรรมผู้บริโภคและเทรนด์ (Consumer Behavior & Trends)  วันนี้เราจึงนำเสนอโอกาสในการการปรับตัวเข้าสู่การเปลี่ยนแปลง ที่เกี่ยวข้องทั้งสามด้านนี้ คือการปรับตัวเข้าสู่ยุคดิจิตอลทีวี”

โดยงาน The Original Thinking Forum มี ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการตลาดชั้นแนวหน้าของประเทศไทยมาร่วมการบรรยาย และการอภิปราย ได้แก่ การอภิปรายในหัวข้อ Marketing to win in today screens


•    คุณสุรินทร์ กฤตยาพงศ์พันธุ์ - รองกรรมการผู้จัดการ สถานีวิทยุ โทรทัศน์ ไทยทีวีสีช่อง 3  
•    คุณรุ่งฟ้า เกียรติพจน์ - กรรมการผู้จัดการ บริษัท ทรูโฟร์ยู สเตชั่น จำกัด ช่องทรูโฟร์ยู ทีวี
•    ดร. องอาจ  สิงห์ลำพอง กรรมการผู้อำนวยการสถานีโทรทัศน์ช่อง 8 และช่อง Sun Channel
•    คุณวัชร วัชรพล - ประธานเจ้าหน้าที่บริหารธุรกิจ บริษัท ทริปเปิล วี บรอดคาสท์ จำกัด (Thairath TV)
•    คุณ สินธุ์ เภตรารัตน์ - กรรมการผู้จัดการ  เดอะ นีลเส็น คอมปะนี (ประเทศไทย) จำกัด
•    รัฐกร สืบสุข – ผู้อำนวยการฝ่ายกลยุทธ์การลงทุนสื่อ กรุ๊ปเอ็ม และกรรมการสมาคมมีเดียเอเยนซี่แห่งประเทศไทย


ผู้บริหาร 4 ท่านจากทางมายด์แชร์มาร่วมบรรยาย ได้แก่
•    คุณปัทมวรรณ สถาพร  กรรมการผู้จัดการ มายด์แชร์ 
•    คุณอดัม ซีม่อน มาแชล หัวหน้าฝ่ายกลยุทธ์ การลงทุนสื่อ มายด์แชร์เอเชียแปซิฟิก
•    คุณพเยาว์ ธรรมธีรสุนทร หัวหน้าฝ่ายการลงทุนสื่อทีวี มายด์แชร์
•    คุณนภาพร เจตะวัฒนะ หัวหน้าฝ่ายกลยุทธ์ การลงทุนสื่อ มายด์แชร์

ภายในงานมีนักการตลาดจากบริษัทชั้นแนวหน้าของประเทศไทยและลูกค้ามายด์แชร์เข้าร่วมกว่า 200 ราย

มายด์แชร์ชี้ผู้บริโภคเป็นผู้เลือกสานสัมพันธ์กับแบรนด์ในยุคมัลติสกรีน นักการตลาดต้องสร้างความคุ้นเคยของแบรนด์ผ่านทุกจอและต่อยอดดิจิตอลทีวี
มายด์แชร์ชี้ผู้บริโภคเป็นผู้เลือกสานสัมพันธ์กับแบรนด์ในยุคมัลติสกรีน นักการตลาดต้องสร้างความคุ้นเคยของแบรนด์ผ่านทุกจอและต่อยอดดิจิตอลทีวี