Mindshare
investerar i 
strategisk 
kompetens

Prata gärna med oss på
Facebook, Twitter, Instagram
Youtube och LinkedIn!

Mindshare
finns i hela 
Norden!

175 personer servar
våra  kunder från
Köpenhamn, Oslo,
Helsinki, Stockholm
& Göteborg.