Vad betyder adaptive marketing för oss?

Idag kan allt kopieras. Om företag och varumärken inte utvecklas riskerar de att försvinna. Det är viktigt att behålla konkurrensfördelar, att anpassa och att ligga före marknaden. Adaptive marketing är ett synsätt som hjälper företag att agera på omvärlden för att skapa bättre varumärkesupplevelser för sina kunder.

Alltmer upplever vi varumärken genom media. Vi reagerar, interagerar, pratar om och handlar varumärken genom media. Mindshare har de bästa förutsättningarna att skapa, anpassa och forma alla dessa upplevelser eftersom vi sitter på den plats där allt möts - media, teknik, data och innehåll.  Vi tolkar och använder data för att skapa ett adaptivt arbetssätt. Vi ser till att våra kunders varumärken alltid är DÄR, på rätt plats, med rätt innehåll, vid rätt tidpunkt och når rätt människor.

Vi tror på att allt börjar och slutar i media.

Vad är Mindshare?

Mindshare är en mediebyrå som genom Adaptive Marketing bidrar till tillväxt och ökad lönsamhet i våra kunders affär. Vi tror att allt börjar och slutar i media.

Världen är föränderlig och komplex. Det bör också en byrå vara. Därför har vi har satt ihop ett kapabelt team - över 60 framåttänkande människor - med många olika färdigheter, så att vi kan lösa de stora marknadsutmaningarna för våra kunder - snabbt, effektivt och innovativt.