Om oss

Mindshare kan native advertising

I en IAB Sverige-studie* kring native advertising där 30 publicister och 30 marknadschefer blev tillfrågade i ämnet, angav 63% av publicisterna att de hade native advertising i sin produktportfölj. Av resten angav 50% att de inom kort skulle erbjuda detta. 37% av marknadscheferna ansåg att native advertising är en viktig eller mycket viktig annonsprodukt för dem, där värdet ligger i en kombination av branding och försäljning. Native är med andra ord en produkt som idag är brett etablerad i det svenska digitala landskapet och som växt i intresse i takt med antalet ad blockers, speciellt i vissa målgrupper.

Så vad är native advertising? IAB Sveriges definition sammanfattar vad det handlar om på ett enkelt och tydligt sätt.

Annonsering som följer samma beteende som resterande innehåll och är utformad så att användaren upplever det som en naturlig del av plattformen. Native advertising är en del av det bredare begreppet content marketing, som avgränsas genom det faktum att native advertising alltid är betalt utrymme.

Native advertising kan alltså exempelvis vara en text, en bild eller en video eller allt i kombination. Gemensamt är att det handlar om innehåll som förmedlas på ett sätt som för betraktaren inte upplevs som störande eller avbryter dennes normala beteende i den aktuella kanalen.

Mindshare har lång erfarenhet av att arbeta med framgångsrika betalda innehållslösningar med kunder som Volvo, SEB (se  ett av de framgångsrika casen här) och Pokerstars. En förutsättning för att lyckas med native advertising är att det i grunden handlar om att förmedla ett riktigt bra innehåll, som sedan ska vara relevant, engagerande och mätbart.

Vad kan Mindshare bidra med?:

  • Identifiera om native advertising är rätt lösning för ditt företags behov eller utmaning.
  • Identifiera rätt partners för ett samarbete och upphandla medieutrymme.
  • Skapa relevant innehåll genom egna kommersiella redaktörer eller samarbetspartners.
  • Mätning och uppföljning av native advertising. Svar på frågor som; Vad tycker besökarna om innehållet? Vilka konsumerar innehållet? Vilken effekt har innehållet?

För fler frågor kring vad vi på Mindshare kan erbjuda inom native advertising vänligen kontakta Damon Razazi.

*Här en länk till studien som genomfördes 2014.