ROI/MODELLERING

Vill Du veta din ROI? Vi använder ekonometrisk modellering, som syftar till att få en djup kunskap om på vilket sätt olika reklam-, kommunikations-, och marknadsföringsinsatser påverkar din försäljning. Läs här!

Internationell spenddata

Mediespenddata på alla marknader och kanaler. Titta här.