Team

Så här jobbar vi!

Varumärken blomstrar och dör i snabbare takt nu än någonsin. Media och den digitala omställningen är i centrum av denna utveckling.

Vi på Mindshare ser det som vårt jobb att använda mer adaptiv och dynamisk marknadsföring och att hjälpa företag att omvandla den digitala transformationen till en konkurrensfördel. Vi kallar det Adaptive Marketing och vi skapar det genom våra tre avdelningar; Challenge, Solution och Delivery

Challenge

Inom Challenge arbetar Business Directors och Business Planning med att fastställa den övergripande affärsutmaningen och därmed uppgifter för kommunikation och media. Vi använder olika former av konsumentdata för att hjälpa kunder att balansera långsiktiga varumärkesambitioner med kortsiktiga affärsresultat. Att skapa ökad efterfrågan av varumärke och produkter kräver en djupare förståelse för människor och deras behov. Vi strävar efter att bygga branschens mest avancerade verktyg och samla och tolka relevant data så att våra kunder kan förutse och skapa mer adaptiva varumärkesupplevelser.

Solution

Solutions uppgift är att designa medielösningar, oavsett mediekanal och device, som skapar tillväxt. För varumärken är det viktigare än någonsin att vara relevanta, kulturellt och individuellt. Vår arbetsmetod, P4A eller Planning for Agility, är specifikt framtagen för att hjälpa företag att snabbt ta tillvara på plötsliga händelser i människors vardag och omvandla dessa till relevanta budskap för varumärken.
Inom Solution jobbar våra kanaloberoende mediestrateger - Solution Managers. Tillsammans med kreatörer, säkerställer de att såväl medieplan som kreativa assets möter uppgiftens krav.

Delivery

I Delivery samlas våra specialister inom såväl traditionella som nya medier. Delivery ansvarar för att ständigt ompröva och optimera alla samtliga aspekter av våra kampanjer. Vi söker ständigt efter möjligheter för att anpassa kanaler och budskap, baserat på målsättning och reklameffekter. Vi utforskar och utvecklar, tillsammans med partners och publicister, innovationer som kan ge våra kunder en konkurrensfördel i media. 

Vill du veta mer om vår organisation eller vårt arbetssätt, ta gärna kontakt med Jonas Vahlne.