O nás

Podmienky

[Mindshare Media UK Ltd] („Mindshare“) je súčasťou GroupM Worldwide, Inc., a prijala tieto zásady ochrany súkromia pre webovú stránku umiestnenú na adrese mindshareworld.com.  Tieto zásady ochrany osobných údajov platia iba na stránke, na ktorej sa vyskytujú, a nie na iných stránkach spoločnosti Mindshare, GroupM alebo iných stránkach alebo službách.  Tieto zásady ochrany osobných údajov tiež poskytujú informácie o činnostiach, ktoré podnikáme na internetových stránkach v mene klientov spoločnosti Mindshare.

Spoločnosť Mindshare je pevne odhodlaná chrániť súkromie používateľov internetu a podporovať dôveru používateľov v internet, internetovú reklamu a priamy marketing.  Z tohto dôvodu sa zaväzujeme dodržiavať príslušné pravidlá platné v priemysle, vrátané tých, ktoré sú spoločne zavedené Úradom pre interaktívnu reklamu, Americkou asociáciou reklamných agentúr a Asociáciou priameho marketingu.  Neustále vyhodnocujeme nové spôsoby ochrany súkromia používateľov online a zároveň sa snažíme poskytovať relevantné reklamné a prispôsobené online skúsenosti v mene našich klientov.  Spoločnosť Mindshare svojim klientom poskytuje služby ako plánovanie a nákup médií, plánovanie marketingovej komunikácie, analýza a výskum kampane, platený vyhľadávací priestor a optimalizácia vyhľadávačov, značkové zábavy a športové sponzorstvo („služby“).

Účelom týchto zásad ochrany osobných údajov je poskytnúť jasné upozornenie o používateľských informáciách, ktoré môžeme zhromažďovať online v spojení s našimi službami a na našej vlastnej webovej stránke.

Nasledovné časti nižšie popisujú ako zbierame užívateľské informácie v spojení s prevádzkou našich služieb pre klientov, ako prostredníctvom reklám, ktoré sa môžu vyskytovať na rôznych webových stránkach na internete.  Preto sa na niektorých stránkach na internete môže vyskytnúť zhromažďovanie určitých informácií zo strany spoločnosti Mindshare prostredníctvom používania súborov cookies použitých v službách, ako je popísané nižšie.

Informácie o tom, ako zhromažďujeme a používame informácie zhromažďované priamo na tejto webovej stránke (na rozdiel od služieb), nájdete v časti s názvom "Vaša korešpondencia na tejto webovej stránke".

Informácie zhromažďované prostredníctvom našich služieb

Nezhromažďujeme osobné identifikačné informácie („OII“) od používateľov online prostredníctvom inzerátov, ktoré spravujeme v mene našich klientov, ak sa používatelia kladne a úmyselne nerozhodnú tieto informácie uverejniť, napríklad ich odoslaním v textovom poli.  OII všeobecne označuje identifikačné informácie ako meno jednotlivcov, poštovú adresu, telefónne číslo alebo emailovú adresu.

Neosobné informácie zhromažďované našimi službami

Zhromažďujeme neosobné identifikačné informácie („NII“) na identifikáciu počítačov, s ktorými sme už niekedy mali interakciu.  Napríklad pomocou NII vieme identifikovať počítač, ktorý v minulosti videl reklamu, ktorú sme v mene klienta zaviedli.  V kontexte s NII majte na pamäti, že ak hovoríme o vás alebo vašom, môžeme tým myslieť počítač a nie identifikovateľnú osobu, keďže vo všeobecnosti nevieme, kto počítač používa v danom okamihu.

Prostredníctvom zhromažďovania a používania NII ponúkame radu služieb, ktoré umožňujú inzerentom ukázať vám najužitočnejšie a najrelevantnejšie online reklamy na mnohých webových stránkach a zamedziť nadmernému alebo opakovanému zobrazovaniu rovnakých reklám.  Napríklad, ak si myslíme, že používateľ má záujem o oblečenie, potom naše služby môžu pomôcť našim klientom poskytovať na internete reklamy týkajúce sa konkrétneho typu oblečenia. O takýchto reklamných praktikách sa môžete dozvedieť viac na stránke www.iab.net/privacymatters.

Môžeme zhromažďovať NII ohľadom vášho webového prehliadača, používania alebo interakcií s reklamami, ktoré spravujeme v mene našich klientov.  Robíme tak preto, aby sme lepšie prispôsobili typ reklám, ktoré vidíte na rôznych webových stránkach, a z iných dôvodov ako výskum a analýza.  NII môžu obsahovať informácie ako typ internetového prehliadača online používateľa, typ operačného systému počítača, adresu internetového protokolu („“IP“) počítača, názov domény navštívených webových stránok pred a po prezeraní reklamy, ako aj informácie týkajúce sa webových stránok, ktoré si používateľ prezerá pri zobrazovaní reklamy. 

Zhromažďujeme NII prostredníctvom použitia súborov cookies, pixelov a podobných technológií.    Súbor cookie je súbor vášho prehliadača, ktorý jedinečne identifikuje váš prehliadač a počítač.  Pixel je riadok v kóde, ktorý webová stránka alebo tretia strana používa na priradenie online aktivít k počítaču alebo prehliadaču.  Používanie pixelu umožňuje webovým stránkam a nám zaznamenávať napríklad, že používateľ už  navštívil určitú webovú stránku.  Okrem toho môže byť v pixeli zahrnutá NII z predchádzajúceho obdobia alebo interakcie .  Aj napriek tomu, že NII osobne nikoho neidentifikuje, sme stále odhodlaní poskytnúť používateľom príležitosť rozhodnúť sa o NII, ktoré zhromažďujeme.   Viď časť s názvom:

Voľba používateľa - Zrušenie prijímania súborov cookies

Európa

Upozornenie - v niektorých krajinách je IP adresa považovaná za OII zo zákona.  Ak v takých krajinách obchodujeme a vieme, že sa v takej krajine nachádzate, vašu adresu budeme považovať za OII.

V takýchto krajinách zavádzame „čiernu skrinku“, ktorá je prevádzkovaná nezávislou treťou stranou a ktorá oddeľuje IP adresu používateľa od ostatných údajov, ktoré zhromažďujeme. Ak váš prehliadač neprijíma súbory cookies, alebo je nastavená možnosť zrušenia prijímania, žiadne stopovanie neprebieha.

targ.ad 2.0 je našou službou, ktorá umiestni súbor cookie na váš počítač za účelom marketingu založeného na záujmoch, ako je opísané vyššie.  Táto služba je používaná najmä v Európe.  Služba bola certifikovaná Data Privacy Seal (systémom osvedčenia o zachovaní dôverného charakteru informácií), ktoré vydal nezávislý orgán na ochranu údajov spolkového štátu Schleswig-Holstein v Nemecku v marci 2010.  Súbor cookie targ.ad 2.0 môžete zrušiť podľa pokynov v časti s názvom: Voľba používateľa - Zrušenie prijímania súborov cookies.

Zdieľanie informácií s tretími stranami

OII nezhromažďujeme prostredníctvom reklám našich zákazníkov, a preto nepredávame, neprenajímame, ani nezdieľame OII zhromaždené na našich alebo iných webových stránkach s nepridruženými tretími stranami.  Ak kladne a úmyselne poskytnete OII prostredníctvom niektorej z našich klientských reklám, ktoré vám boli identifikované v čase zhromaždenia, potom budú tieto OII tomuto klientovi poskytnuté a takéto OII budú podliehať zásadám ochrany osobných údajov daného klienta.

NII zhromaždené prostredníctvom našich služieb a z nich odvodené informácie môžeme zverejniť našim klientom a predajcom.  Naši klienti môžu tieto NII použiť na prezentovanie prispôsobených reklám pre používateľov na zúčastnených webových stránkach a na iné účely ako je popísané vyššie.  Tieto informácie nezahŕňajú žiadne OII, ktoré by mohli byť použité na kontaktovanie alebo identifikáciu jednotlivých osôb.  Okrem toho odporúčame našim klientom, ak je to vhodné, aby používali všetky získané NII v súlade s platnými zákonmi a predpismi, a aby vydali zásady ochrany osobných údajov, ktoré vám priblížia, ako sa používajú informácie, ktoré zhromažďujú.  Vám odporúčame, aby ste si vždy prečítali zásady ochrany osobných údajov webových stránok, ktoré navštevujete, aby ste porozumeli problémom, ktoré sa týkajú vášho online súkromia.

NII používateľov môžeme zdieľať s tretími stranami, ak sa dôvodne domnievame, že sme tak povinní konať zo zákona a s cieľom prešetriť, zabrániť alebo konať s ohľadom na podozrivé alebo skutočné zakázané činnosti, okrem iného vrátane podvodov a situácií, ktoré zahŕňajú potenciálne ohrozenie fyzickej bezpečnosti akejkoľvek osoby.  Okrem toho a ak to umožňujú platné zákony, môžeme tiež zverejniť a poskytnúť prístup k OII a NII používateľov našim predajcom a dodávateľom, ktorí vykonávajú služby v našom mene.  Takíto predajcovia a dodávatelia však nesmú používať takéto používateľské informácie na iné účely ako poskytovanie služieb pre nás.

Voľba používateľa - Zrušenie prijímania súborov cookies

Na poskytovanie našich služieb používame technológiu, ktorá zahŕňa súbory cookies.  Veríme, že použitie týchto nástrojov umožňuje nám a našim inzerentom poskytnúť používateľom zmysluplnejšie webové skúsenosti.

Vždy môžete upraviť nastavenia vášho webového prehliadača počítača a odmietnuť všetky súbory cookies.  Týmto spôsobom však nebudete môcť používať určité funkcie na navštívených webových stránkach alebo plne využívať všetky ponuky webových stránok a inzerciu založenú na záujmoch.  Súbory cookies môžete odstrániť podľa pokynov uvedených v súbore „pomoc“ („help“) vášho internetového prehliadača.

Môžete sa tiež rozhodnúť, že zrušíte naše (Mindshare) zhromažďovanie NII v súvislosti s reklamami, ktoré spravujeme v mene našich klientov.  Samozrejme to znamená, že už nebudete dostávať prispôsobené reklamy dodávané prostredníctvom našej vlastnej technológie Mindshare.  Pre zrušenie nášho zhromažďovania NII, kliknite sem:

Zrušenie súborov cookies

Napriek zrušeniu našich prispôsobených reklám použitím postupu vyššie môžete stále dostávať prispôsobené reklamy, ktoré pochádzajú z NII zhromaždených (pomocou súborov cookies) inými nepridruženými alebo nami nekontrolovanými stranami.  Ak chcete zrušiť zhromažďovanie NII na prispôsobené online reklamy od niekoľkých iných poskytovateľ, môžete navštíviť webovú stránku Network Advertising Initiative, aby ste sa dozvedeli viac a urobili príslušné rozhodnutia.

Naše súbory cookies zrušenia sú naprogramované tak, aby po 10 rokoch od ich prvého vydania vypršali.  Avšak ak si kúpite nový počítač, aktualizujete alebo zmeníte webové prehliadače alebo urobíte niečo, čo vedie k vymazaniu tohto súboru cookie „zrušenia“, budete musieť toto zrušenie vykonať znova.  Aby toto zrušenie fungovalo, váš prehliadač musí byť nastavený na prijímanie súborov cookies tretích strán.

Uchovávanie údajov

Môžeme používať anonymné informácie o súboroch cookie na reklamné účely až po dobu 13 mesiacov.  Súhrnné správy generované z týchto informácií môžu byť uchovávané dlhšie.

Bezpečnosť informácií

Dodržiavame všeobecne prijaté priemyselné normy na ochranu proti neoprávnenému prístupu k informáciám, ich uchovávaniu a sprístupňovaniu.  Toto zahŕňa vykonávanie potrebných fyzických, elektronických a riadiacich činností potrebných na ochranu integrity informácií, prístupu k nim a ich používania.  Všetky informácie, ktoré sú uložené na našom serveri, sú považované za dôverné informácie.  Majte však na pamäti, že napriek týmto primeraným snahám chrániť informácie na našich serveroch nie je zaručená bezpečnosť žiadneho spôsobu prenosu cez internet.  Preto napriek tomu, že sa snažíme vždy chrániť vaše informácie, nemôžeme zaručiť ich absolútnu bezpečnosť.

Zmena týchto zásad ochrany osobných údajov

Upozorňujeme, že z dôvodu meniacej sa povahy zákonov o ochrane osobných údajov, potrieb užívateľov a nášho podnikania môžeme tieto zásady ochrany osobných údajov občas upraviť poskytnutím upozornenia na našich webových stránkach pred vykonaním takýchto úprav.  A keďže vám chceme pomôcť jasne porozumieť našim zásadám ochrany osobných údajov, a akýmkoľvek príslušným revíziám, odporúčame, aby ste si naše zásady ochrany osobných údajov pravidelne prezerali, aby ste zachytili možné zmeny.

Informácie, ktoré zhromažďujeme prostredníctvom vašej korešpondencie na tejto webovej stránke

Ak nám poskytnete informácie prostredníctvom odkazu „kontaktujte nás“ na tejto webovej stránke, zaregistrujte sa, aby ste dostávali naše marketingové emaily alebo informačné bulletiny, poskytnete informácie v súvislosti s pracovným dotazom, výslovne zadáte informácie do textového poľa alebo nám iným spôsobom poskytnete informácie, budeme uchovávať záznamy o poskytnutých informáciách, vrátane vašej emailovej adresy a všetkých ostatných poskytnutých OII, výlučne za účelom odpovedania na váš dotaz alebo poskytnutia vami požadovaných marketingových materiálov alebo bulletinov.  Ak tieto zásady ochrany osobných údajov neuvádzajú inak, tieto informácie nebudú nikdy zdieľané s tretími stranami bez vášho súhlasu.  Spoločnosť Mindshare môže vaše OII poskytnúť svojim dcérskym a pridruženým spoločnostiam, aby vás mohli kontaktovať ohľadom predmetu vášho dotazu. Ak vaše OII poskytneme našej dcérskej alebo pridruženej spoločnosti v inej krajine, zabezpečíme, aby uplatňovali rovnakú úroveň ochrany vašich informácií, ako aj my. Vaše informácie môžeme zverejniť aj tretím stranám v prípade podozrenia z podvodu, zo zákonných požiadaviek alebo v súvislosti s našimi predajcami a dodávateľmi, tak, ako je uvedené vyššie.

Spoločnosť Mindshare môže používať súbory cookies na prispôsobenie vašich skúseností na našej webovej stránke (táto webová stránka) a na poskytovanie lepších služieb pre vás.  Súbory cookies používané na našich webových stránkach môžete zrušiť pomocou vyššie uvedených pokynov.

Ak chcete, aby sme vaše informácie odstránili z našich reklamných emailov a bulletinov, kontaktujte nás na privacy@mindshareworld.com.  Nezabudnite uviesť svoje meno, meno používateľa a jasné pokyny ohľadom akejkoľvek zmeny vašich OII vrátane emailovej adresy alebo ak sa chcete odhlásiť z našej databázy.

Ochrana súkromia detí

Sme citliví na otázku súkromia detí.  Preto naše stránky a služby nie sú ani vyvinuté pre deti ani zamerané na ne.  Ak si myslíte, že vaše dieťa nám poskytlo OII a chcete, aby boli tieto informácie odstránené, kontaktujte nás na privacy@mindshareworld.com.

Odkazy na iné webové stránky

Odkaz na našej webovej stránke a inú webovú stránku nepredstavuje našu podporu tejto webovej stránky.  Nekontrolujeme webové stránky, na ktoré odkazujeme, a nepreberáme žiadnu zodpovednosť za ich obsah alebo zásady ochrany osobných údajov.  Preto by ste mali dôkladne preskúmať zásady ochrany osobných údajov, ktoré sa vzťahujú na webové stránky, na ktoré pristupujete z našich webových stránok.

Prenos údajov pri zmene kontroly

V prípade, že iná spoločnosť nadobudne všetky alebo v podstate všetky aktíva našej spoločnosti prostredníctvom konsolidácie, zlúčenia, nákupu majetku alebo inej transakcie, vyhradzujeme si právo preniesť všetky informácie (vrátane akýchkoľvek OII, ktoré používateľ mohol poskytnúť prostredníctvom „kontaktujte nás“), ktoré vlastníme alebo máme pod kontrolou, na takúto nadobúdajúcu stranu.

Úložisko dát - Spojené štáty, Spojené kráľovstvo a Nemecko

Naše webové stránky a databázy sa nachádzajú v Spojených štátoch amerických, Spojenom kráľovstve a Nemecku. Používaním webových stránok alebo našich služieb nám slobodne a výslovne dávate svoj súhlas na zhromažďovanie a uchovávanie vašich informácií v Spojených štátoch a Nemecku a na používanie vašich informácií, ako je uvedené v týchto zásadách ochrany osobných údajov.

Otázky alebo komentáre k týmto zásadám ochrany osobných údajov

Ak máte otázky alebo obavy týkajúce sa tohto vyhlásenia, mali by ste nás kontaktovať emailom alebo poštou. Svoje všeobecné otázky a pripomienky môžete zaslať emailom na privacy@mindshareworld.com alebo poštou: GroupM, 498 7th Avenue, 7th Floor, New York, New York 10018, Attn: Privacy Officer.

Aktualizované:  22. september 2010