Ocenenia

Naši výhercovia

NAŠE OCENENIA V ROKU 2013 

474 cien vrátane…
39 cien Effie v 15 krajinách
23 Cannes Lions v 10 krajinách
11 cien Festival of Media v 5 krajinách 
222 cien APAC
202 cien EMEA
16 cien LATAM
34 cien v Severnej Amerike