Kto sme

Sme komunikačná agentúra, ktorá vďaka efektívnemu plánovaniu a realizácii tradičných i online kampaní pomáha klientom rásť už od roku 2007.

Aby sme vždy dokázali reagovať na aktuálne trendy a tie najnáročnejšie požiadavky našich klientov, využívame pri práci prístup tzv. adaptívneho marketingu. V praxi to znamená neustálu optimalizáciu, využitie dát a najnovších technológii za účelom dosiahnuť prvotriedne výsledky pre našich klientov, ktorí majú zároveň vďaka partnerstvu s Mindshare prístup k tým najinovatívnejším riešeniam na slovenskom trhu.

Adaptive marketing

Adaptive marketing predstavuje flexibilný a akčný prístup, ktorý veľmi rýchlo reaguje na zmeny v  prostredí s využitím širokého spektra dostupných dát. Týka sa nielen spotrebiteľského správania, ale aj produktu, distribúcie, cenotvorby a reklamy.