Poznaj ofertę Mindshare Polska

SHOP+

Shop+ oferuje kompleksowe podeście do biznesu online klienta, które zapewnia wejście na stabilną ścieżkę wzrostu. W dobie nasyconego rynku sprzedaży online, niezbędne jest przewartościowanie kompetencji digitalowych oraz holistyczne podejście do procesów e-commerce.

Skuteczny marketing wymaga zintegrowanych działań strategicznych, konsultingowych, partnerskich, performance’owych, a także contentowych, co zapewnia Shop+. Rozwijamy ofertę e-commerce klienta poprzez optykę 360 stopni dzięki scaleniu czterech głównych filarów sprzedaży:

  • Strategy & Consultancy – rozwój oferty i produktów e-commerce poprzez consulting oraz działania typu marketing automation czy research;
  • Partnerships – nawiązanie współpracy z największymi platformami typu e-retail
    i marketplace w Polsce;
  • Creatives – stworzenie najwyższej jakości contentu i kreacji do realizacji kampanii wykorzystujących wszystkie kanały komunikacji;
  • Marketing – zintegrowanie performance marketingu ze wszystkimi procesami sprzedaży online poprzez wykorzystanie doświadczenia Mindshare oraz całego GroupM.

Dzięki doświadczeniu naszych ekspertów, zagospodarowujemy wszystkie kanały digitalowe, by zapewnić efektywny wzrost biznesu klienta.