Nagrody

4. miejsce w rankingu "Projected Portfolio" by RECMA

Agencja Mindshare Polska awansowała na 4. miejsce w rankingu „Projected Portfolio 2018” RECMA.

Mindshare, jako jeden z trzech domów mediowych wymienionych w raporcie, wykazał wzrosty osiągające 7,8 proc udziału w rynku.  Opublikowany raport stanowi badanie wielkości agencji i został przygotowany na podstawie takich wskaźników jak: „Activity volume 2017”, „New biz balance 2018” oraz transferów budżetów wewnątrz holdingów oraz mediów nietradycyjnych.

Co więcej, Mindshare zajał 1. miejsce w zestawieniu „New biz balance 2018".

Ponadto, na poziomie grup - GroupM - której jesteśmy częścią, z szacunkowym 37 proc. udziałem w rynku niezmiennie pozostaje liderem zestawienia, odnotowując 5 proc. wzrostu.

Zaprezentowane wskaźniki są dla nas powodem do dumy, ale i motywacją do dalszej, efektywnej pracy. W tym miejscu chcielibyśmy podziękować również naszym Klientom, bez których z pewnością nie moglibyśmy świętować dziś takich sukcesów.