Komunikaty prasowe

Mindshare Polska wyodrębnia zespół FAST – ekspertów w zakresie mediów adaptatywnych

FAST (Future Adaptive Specialist Teams) to nowoutworzony, specjalistyczny pion skupiający ekspertów w dziedzinie mediów adaptatywnych (tzw. real-time media). Wyodrębniona w ramach struktury domu mediowego Mindshare Polska komórka jest odpowiedzialna za doradztwo strategiczne, planowanie mediów digital oraz realizację projektów specjalnych z wykorzystaniem kanałów SEM, Paid Social, Display oraz Video w modelu Programmatic, działań z zakresu Performance Marketingu oraz reklamy natywnej. Zarządzanie pionem FAST powierzono Radosławowi Kopczyńskiemu, który z początkiem stycznia br. dołączył do zespołu Mindshare Polska, obejmując stanowisko Dyrektora FAST.

 – Wyodrębnienie pionu FAST jest naszą odpowiedzią na zachodzące w mediach na całym świecie zmiany, których nieodłączną częścią jest stale rosnąca rola mediów adaptatywnych. Ich obsługa wymaga specjalistycznej wiedzy zarówno na poziomie operacyjnym, jak i strategicznym. Dlatego głównym zadaniem Zespołu FAST jest wsparcie klientów Mindshare w bardziej efektywnym zarzadzaniu działaniami w tzw. adaptive layer, czyli obszarze mediów, w których zmiany można przeprowadzić w każdej chwili, dostosowując je do bieżących wydarzeń, potrzeb czy zachowań konsumentów – wyjaśnia Anna Nowak, Partner, Invention w Mindshare Polska.

Zakres kompetencji specjalistów pionu FAST obejmuje 6 wiodących obszarów: Programmatic, SEM, Paid Social, Performance, Native Advertising i Asset Optimization (SEO). Dział odpowiada
za kompleksowe opracowanie strategii, planowanie mediów digital oraz koordynację projektów specjalnych realizowanych dla klientów domu mediowego Mindshare. Specjaliści komórki FAST
przy planowaniu i zakupie mediów adaptatywnych współpracują z zespołami klienckimi, a także
z GroupM, która zapewnia zaplecze technologiczne, dedykowane produkty adaptatywne oraz wsparcie zespołów wyspecjalizowanych w optymalizacji poszczególnych działań. Radosław Kopczyński, Dyrektor pionu FAST raportuje bezpośrednio do Anny Nowak, Partnera Invention
w  Mindshare Polska.

Radosław Kopczyński przed dołączeniem do zespołu Mindshare był związany ze spółkami z GroupM. W domu mediowym MEC odpowiadał za obszar Programmatic, SEM i SEO, pełnił funkcję Programmatic & Biddable Media Deputy Directora, którą w ostatnim czasie łączył z rolą Programmatic Lead w regionie CEE. Wcześniej w ramach struktury GroupM odpowiadał za obszar działań SEM i SEO dla klientów domów mediowych MEC i Maxus. W swojej karierze zawodowej odpowiadał także za wsparcie strategiczne zespołów, szkolenia z zakresu SEM i nadzór nad projektami SEO. Posiada blisko 10-letnie doświadczenie w planowaniu i realizacji złożonych projektów digitalowych dla klientów branż motoryzacyjnej, telekomunikacyjnej, farmaceutycznej, finansowej oraz FMCG.