Komunikaty prasowe

Joanna Pawluk obejmuje stanowisko Director Client Leadership

Joanna Pawluk obejmuje stanowisko Director Client Leadership

Wraz z początkiem stycznia br. do grona kadry zarządzającej domu mediowego Mindshare Polska dołączyła Joanna Pawluk, awansując na stanowisko Director w pionie Client Leadership. Nowe obowiązki będzie łączyć z funkcją Blue Hive Local Representative – koordynatora prac wszystkich agencji realizujących działania reklamowe dla marki Ford w Polsce. Z domem mediowym Mindshare Polska jest związana od 2011 r.

Na nowym stanowisku Joanna Pawluk jest odpowiedzialna za kompleksową realizację działań reklamowych oraz przygotowanie i implementację strategii kampanii realizowanych przez jeden z czterech zespołów pionu Client Leadership w domu mediowym Mindshare. Do jej zadań należy także doradztwo strategiczne oraz bieżący nadzór nad realizacją projektów mediowych dla Klientów zespołu. Jednocześnie Joanna Pawluk pełni obowiązki związane ze strategiczno-operacyjnym zarządzaniem procesem realizacji kampanii reklamowych marki Ford w Polsce. W ramach obowiązków Blue Hive Local Representative koordynuje prace wszystkich podmiotów reklamowych współpracujących z marką Ford na polskim rynku, raportując bezpośrednio do Dyrektora Regionu CEE.

Jestem przekonany, że tak doświadczony menedżer o ogromnej, praktycznej wiedzy mediowej Joanna doskonale poradzi sobie z nowymi obowiązkami. Jesteśmy dumni, że to właśnie jej Klient powierzył prestiżową funkcję Blue Hive Local Representative. To dla nas także potwierdzenie, że kompetencje strategiczne i operacyjne domu mediowego są wartością dodaną w złożonym procesie zarządzania działaniami reklamowymi – powiedział Adrian Kawecki, CEO, Mindshare Polska.

Joanna Pawluk od 2011 r. związana jest z domem mediowym Mindshare Polska. Dotychczas pełniła obowiązki Managera w pionie Client Leadership realizując działania reklamowe głównie dla Klientów z branży automotive. Wcześniej jako Senior Media Planner współpracowała z domem mediowym Zenith Optimedia. Z branżą mediową związana od 2007 r. Absolwentka filozofii na Uniwersytecie Wrocławskim, a także marketingu międzynarodowego na Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu. Stypendystka Erasmus University Rotterdam.