Komunikaty prasowe

GroupM kupuje The Exchange Lab i rozszerza kompetencje programmatic buying domów mediowych Mindshare, MEC, MediaCom i Maxus

GroupM – wiodąca na świecie mediowa grupa inwestycyjna należąca do holdingu WPP – dynamicznie rozwija się w programmatic buying. Grupa sfinalizowała transakcję zakupu The Exchange Lab wraz z najnowocześniejszą na świecie technologią programmatic – Proteus. Rozwiązanie wzmocni tym samym kompetencje domów mediowych Mindshare, MEC, MediaCom i Maxus w zakresie zautomatyzowanego zakupu powierzchni reklamowej na wielu platformach w czasie rzeczywistym. Technologia jest sukcesywnie wdrażana w poszczególnych krajach, w tym w Polsce.

Proteus – unikatowa na skalę światową technologia należąca do firmy The Exchange Lab – daje pełny obraz wszystkich kanałów i partnerów w obszarze programmatic buying, pozwalając na realizację działań marketingowych w czasie rzeczywistym na wielu platformach jednocześnie. Integracja tego rozwiązania w ramach GroupM rozszerzy kompetencje i możliwości technologiczne domów mediowych należących do Grupy w zautomatyzowanym zakupie powierzchni reklamowej w internecie. Nowoczesne rozwiązanie zwiększy efektywność i obiektywność pomiarów, przekładając się tym samym na większą optymalizację alokowanych budżetów marketingowych i lepsze zarządzanie działaniami realizowanymi real-time.

Przyszłość reklamy internetowej leży w programmatic buying. Skuteczność w tej dziedzinie będzie decydowała o kierunku i tempie rozwoju domów mediowych. Dzięki zakupowi najnowocześniejszego na świecie rozwiązania, zyskujemy istotną przewagę nad konkurencją. GroupM posiada szeroko zakrojone kompetencje programmatic buying i realizuje liczne kampanie tego typu, jednak zakup The Exchange Lab otwiera zupełnie nowe możliwości. Wprowadzenie do portfolio GroupM najnowszych rozwiązań technologicznych w dziedzinie zautomatyzowanych zakupów pozwoli jeszcze lepiej planować kampanie i efektywniej alokować budżety marketingowe klientów obsługiwanych przez domy mediowe zrzeszone w GroupM: Mindshare, MEC, Mediacom oraz Maxus – mówi Tomasz Piątkowski, Chief Digital Officer GroupM Polska.

Globalnie The Exchange Lab będzie działać niezależnie, a także w ramach Connect – międzynarodowej organizacji digital GroupM, która łącząc dane, operacje i technologie realizuje działania m.in. z obszarów search, programmatic, social i mobile, a także wszystkich innych mediów real-time i biddable. Jako struktura zrzeszająca ponad 2 tys. ekspertów pracujących w ponad 50 krajach, Connect zarządza inwestycjami mediowymi realizowanymi w czasie rzeczywistym na niespotykaną skalę.

Lokalnie technologia Proteus będzie rozwijana przez GroupM Connect. W działaniach realizowanych dla Klientów wykorzystywać ją będą zespoły poszczególnych domów mediowych. Rozwiązanie jest sukcesywnie implementowane w kolejnych krajach, na których działa GroupM m.in. w Polsce.