Purple Day

Purple Day 2011

Purple Day 2011 – pierwsze spotkanie domu mediowego Mindshare Polska z udziałem blisko 200 zaproszonych gości odbyło się 8 czerwca 2011 r. w Centrum Konferencyjnym Adgar Plaza w Warszawie. Gośćmi specjalnymi i prelegentami Purple Day 2011 byli Norm Johnston oraz Ben Lukawski, stojący na czele Mindshare Worldwide.

Myśląc o organizacji Purple Day 2011, postawiliśmy sobie dwa cele: miało być niesztampowo i merytorycznie. Zależało nam na przygotowaniu wydarzenia, które z jednej strony pozwoli podzielić się wiedzą i międzynarodowymi doświadczeniami Mindshare, a z drugiej – stworzy platformę wymiany pomysłów, doświadczeń i spostrzeżeń przedstawicieli wszystkich stron realizujących kampanie reklamowe: klientów, marketerów, wydawców i dziennikarzy. Tematem przewodnim Purple Day 2011 były zmiany w podejściu do skutecznej komunikacji marketingowej z perspektywy wszystkich stron zaangażowanych w proces planowania i realizacji kampanii reklamowych: reklamodawców, agencji mediowych i przedstawicieli mediów.

Eksperci w licznych dyskusjach zastanawiali się nad efektywnością wykorzystania różnorodnych kanałów komunikacji, zarówno nowych technologii i nowych mediów, jak i mediów tradycyjnych. Szczególnym zainteresowaniem uczestników Purple Day 2011 cieszyły się zagadnienia dotyczące sposobów skutecznego zaangażowania użytkowników w naszą markę, wykorzystujących aktualne trendy i nowe platformy komunikacji, w tym mobile, tablety czy social media