Prelegenci Purple Day 2015

dr David Stillwell

Dr. David Stillwell

dr David Stillwell jest Zastępcą Dyrektora Centrum Psychometrycznego Uniwersytetu Cambridge. Kieruje także jednostką Computational Behavioural Science. W 2007 roku uzyskał licencjat z Psychologii w Nottingham, a następnie w 2008 roku rozpoczął studia magisterskie z zakresu Research Methods. W grudniu 2012 roku uzyskał tytuł doktora Szkoły Psychologii Uniwersytetu Nottingham z zakresu Decision Making. 

Sam opisałby siebie, jako komputerowego „nerda”, ale wielu postrzega go raczej, jako Marka Zuckerberga psychometrii. W czerwcu 2007 roku, pomiędzy uzyskaniem stopnia licencjata a rozpoczęciem studiów magisterskich, David rozpoczął własny projekt, który polegał na tworzeniu aplikacji dla sieci społecznościowych. Efektem było myPersonality - aplikacja Facebooka, która pozwala użytkownikom wykonać prawdziwy test psychometryczny oraz dostarcza informacji zwrotnej nt. uzyskanych wyników. Dzisiaj myPersonality zebrał dane od ponad 6 milionów osób, a powstała na tej podstawie baza stała się bezcennym zasobem akademickim, używanym przez licznych badaczy na całym świecie. 

Dzisiaj praca dr. Davida Stillwella ma wpływ na wiele dziedzin - od targetowanej reklamy online, poprzez tworzenie testów i egzaminów, aż po prognozy zachowań. Nie bez powodu Pacific Standard Magazine niedawno umieścił naukowca na liście 30 top myślicieli poniżej 30 roku życia - młodych osób, które w najbliższej przyszłości będą miały znaczący wpływ na kwestie społeczne, polityczne i ekonomiczne. 

Podczas Purple Day 2015 dr David Stillwell i Vesselin Popov wygłoszą prelekcję pt. „Making Sense of Big Social Data: Psychological Marketing In Practice”, na którą zapraszamy w godz. 9:45 - 10:30. 

Szczegółowe informacje o wystąpieniu ekspertów dostępne są tu.