Poznaj ofertę Mindshare Polska

BADANIA

Dział Business Planning udziela wsparcia w zakresie badań i analityki, dzięki czemu komunikacja naszych partnerów staje się jeszcze bardziej efektywna.

Oferujemy szereg rozwiązań badawczych pozwalających na zdobycie najaktualniejszej wiedzy na temat konsumentów, efektywności prowadzonych kampanii oraz działań konkurencji.

Zajmujemy się między innymi:

  • realizacją badań rynku, tj. badaniami jakościowymi, ilościowymi, etnograficznymi. Tworzymy badania zarówno trackingowe, jak i projekty ad-hoc wg potrzeb.
  • analizą danych: badaniami desk research, analizami źródeł biznesu, badaniami i analizami aktualnych trendów.
  • modelowaniem ekonometryczne: analizą wpływu czynników marketingowych (w tym działań mediowych) na sprzedaż, modelowaniem atrybucji.