Mindshare Norway Homepage

Møt Mindshare Brand Stories – vår kreative innholdsavdeling

Mindshare Brand Stories er en avdeling med kompetanse på historiefortelling i ulike kanaler. Vi ønsker å jobbe som en redaksjon, der innholdsrådgivere tilpasser innholdet til miljøet det skal publiseres i. Innholdet i kommunikasjonen skal bidra til å gjøre merkevarer mer verdifulle, og vi utvikler innholdsstrategier med målsettinger. Mål styrer hvordan vi utvikler og optimerer innhold etter ønsket effekt.

Mindshare Brand Stories har merkevarebyggere som jobber med en redaksjonell tilnærming og har en bred oppfatning av hva innhold er og skal være. Vi skal tilby våre kunders kunder en helhetlig kundeopplevelse på tvers av kundereiser.

Vi gir kunder råd om hva slags innhold vi trenger i egne, kjøpte og fortjente kanaler. Vi skal utvikle nytt innhold der det trengs, men samtidig kapitalisere på innholdet som allerede finnes. Vi vil alltid stille spørsmålet om vi bruker riktige beløp på produksjon og spredning, slik at avkastningen på investeringer blir optimal.

Vi tror på godt søkbart innhold, og vi har forståelsen av hva kundene ser etter og hvor lang tid det tar å bli lei av innhold. Gjennom data og analyse skal vi lettere forstå hva som mangler og hva vi har nok av. Noen ganger er det riktig å fjerne innhold som ikke er bra nok og ikke leverer på strategi.

Noen ganger er målet å nå ut raskt til mange, med ett budskap til brede målgrupper. Det vil gi helt andre virkemidler enn å tilby søkbar informasjon, f.eks. om barneseter i bil. Barneseter i bil er først relevant når vi skal bli foreldre, og tilby innhold på dette før graviditet er bortkastet. Dermed må noe informasjon være tilgjengelig og søkbart og noe innhold pushes i kampanjepulser.

Fra strategi til publisering

Mindshare Brand Stories leverer innsiktsbasert rådgivning. Vi skal vite hva vi skal oppnå og gi kundene best mulig forutsetning for å lære hva som fungerer. Hvorfor gjør vi det vi gjør – det er et spørsmål som alltid må stilles og besvares. For å få til dette må mål defineres og data/analyse benyttes til effektdokumentasjon og læring. Effekt er sentralt i behovsanalyser og løsninger. Våre marketing technology-spesialister hjelper med riktige analyser for å forstå av hva vi skal utvikle, og dokumentere hvordan ting har gått.

Vi har PR-kompetanse og er i utvikling.

Vi tilbyr produksjon og tjenester innen content marketing, sosiale medier, visuell kommunikasjon, tekst, levende bilder, lyd, nettsideutvikling, kreative konsepter, event og sponsoruttak.

Prestisjeløst samarbeid

Og vi skal være outstanding på samarbeid, med en prestisjeløs tilnærming. Vi skal løse kundens utfordringer sammen med alle involverte stakeholders og vi skal dele informasjon for å oppnå optimale resultater. Vi kan, men må ikke, gjennomføre alt fra A til Å.

Velkommen til å ta kontakt med Mindshare Brand Stories.

Kontaktinfo: Peer Morten Løchting, epost: peer.lochting@mindshareworld.com