Nyheter

Helsedirektoratet ny kunde av Mindshare

Bilde av teamene i Helsedirektoratet og Mindshare

I konkurranse med seks andre byråer ble det Mindshare som skal levere mediebyråtjenester til Helsedirektoratet.

Bedre helse i befolkningen

Gjennom en anbudskonkurranse der tilbyderne blant annet skulle gi råd om en tenkt kampanje mot cannabis, trakk Mindshare det lengste strået.

– Vi er veldig stolte over å ha blitt valgt, sier kundeansvarlig Peer Morten Moflag Løchting.

– Teamet vårt er allerede i gang med arbeidet for Helsedirektoratet. At vi nå får bidra i arbeidet for bedre helse i befolkningen gir oss en ekstra dimensjon i jobbhverdagen, sier han.

Stor aktivitet i Helsedirektoratet

Helsedirektoratet bidrar til at flere får god helse gjennom å gi råd til befolkningen om kosthold, fysisk aktivitet, psykisk helse og alkohol og tobakk. De står blant annet bak de faste kommunikasjonssatsningene på Dine30, Nøkkelhullet, Små grep og Slutta. I tillegg har Helsedirektoratet flere store og små kampanjer gjennom året mot ulike målgrupper.

– Det er viktig for oss å utnytte både kanaler og ressurser best mulig i kommunikasjons- og kampanjearbeidet vårt. Mindshare skal bidra til at vi er tilstede i de kanalene målgruppene våre bruker, sier kommunikasjonssjef Berit Kolberg Rossiné i Helsedirektoratet.

Avtalen omfatter i tillegg Direktoratet for e-helse, Folkehelseinstituttet, Helfo, Norsk helsenett, Norsk pasientskadeerstatning, Bioteknologirådet, Nasjonalt klageorgan for helsetjenesten, Statens helsetilsyn, Statens legemiddelverk, Statens strålevern og Pasient- og brukerombudet.