Mindshare Norway Homepage

Hvem er Mindshare?

Mindshare-kontoret

Mer enn et tradisjonelt mediebyrå

I Mindshare mener vi at alt starter og slutter i media. Vi er et fullservice mediebyrå, med bred kommunikasjonsvirksomhet. Våre verdier er fart, utfordring og samarbeid. Vi skal eie hele kundereisen og skape verdi for våre kunder. Mindshare ser etter effekter og måloppnåelse utover tradisjonell medieformidling.

Analyse og innsikt står sentralt for våre erfarne rådgivere. Anbefalingene vi gir skal være basert på innsikt gjennom bruk av data. Vi skal ikke gjengi innsikt, men fortelle hva den betyr og hvilke konsekvenser den får. Vårt mål er at vi skal lære av det vi gjør og gjøre endringer raskere enn konkurrentene våre. Dette gjør vi sammen med våre kunder og samarbeidende byråer. Det er dette vi kaller adaptiv markedsføring. For tiden er vi over 40 medarbeidere i Mindshare. 

Som et fullservicebyrå tilbyr Mindshare tjenester gjennom hele kommunikasjonsuniverset, herunder analyse, strategi, reklamebyråtjenester, samt rådgivning og planlegging innen kjøpte, egne og fortjente flater.

Våre kunder

Vår kundeportefølje inkluderer selskaper i de fleste næringer. Blant kundene våre finnes både utfordrere og markedsledere, lokale bedrifter og internasjonale aktører med aktiviteter over hele verden. Noen av kundene har valgt Mindshare på et bestemt fagområde, for eksempel betalt søk eller research, mens andre har avtaler som dekker hele kommunikasjonskjeden. I Norge jobber Mindshare blant annet med SAS, Volvo, Widerøe, Nike, Avinor, Redd Barna, Ford, Lufthansa og Mazda. Her kan du lese mer om kunder og caser.

Mindshare globalt

Mindshare er en global virksomhet med mer enn 7 000 ansatte i 86 land. Vi har rundt 175 ansatte i Norden, og er representert i Oslo, København, Helsingfors, Stockholm og Göteborg. Vi kjennetegnes av sterk lokal forankring i hvert marked, kombinert med et internasjonalt nettverk av ressurser, verktøy, arbeidsmetoder og infrastruktur. Dette gjør oss i stand til å levere godt både på lokale kunder, samt på internasjonale kunders behov. Mindshare deler kompetanse og ressurser både på nordisk nivå og globalt, og deler best practice og gode caser til felles nytte. Les mer om mindsharing.

Mindshare eies av WPP, som er verdens største gruppe av markedskommunikasjonsselskaper. Vi er en del av GroupM, som er WPPs mediebyråer. I Norge består GroupM av Maxus, MEC, MediaCom og Mindshare.  Vi samarbeider tett med GroupM, og benytter gjerne deres performance-miljø for å bedre leveransen til våre kunder.

Les mer om hva vi gjør og hva vi mener på bloggen vår.