Mindshare Norway Homepage

Hvem er Mindshare?

Ill foto fra Mindshare-kontoret

Mindshare bygger merkevarer og gjør dem mer verdifulle

Mindshare har de siste årene utviklet seg fra å være et tradisjonelt mediebyrå til å være et byrå som jobber med et bredt spekter av oppgaver innenfor kommunikasjon.

Vi har teknologien og rådgiverne for å skape vekst for annonsører gjennom effektiv kommunikasjon. Vi tror på en enkel effektformel som sier at Effekt = innhold x spredning.

Vår jobb er å bistå så sluttkundene får det innholdet de vil ha på riktig sted til riktig tid, slik at merkevaren oppfattes som relevant. For å vise riktig innhold i kundereisen, må vi forstå helheten mellom alle kanaler, og det gjør oss i stand til å hjelpe våre kunder med å øke verdien av sine merkevarer.

Innsikt i kundereisen

Innsikt er en kombinasjon av data og analysen av disse, som våre rådgivere gjør i samarbeid med kunden og kundens øvrige partnere. Innsikt bereder grunnen for riktige beslutninger i all kommunikasjon. Utgangspunktet er at faktabaserte besluninger er bedre enn beslutninger tatt på magefølelse og gammel vane.

Merkevarestrategi og kommunikasjonsstrategier

I Mindshare hjelper vi våre kunder med merkevarestrategier, kommunikasjonsstrategier og mediestrategier. Vår kjernekompetanse som mediebyrå er å finne riktige kontaktpunkter mellom media, forbruker og merkevare.

Vi besitter alle standardverktøy for innsikt i bransjen, har mange egne undersøkelser, både nasjonale og globale, og vår Marketing Technology-avdeling jobber med å operasjonalisere kundens egne data, blant annet gjennom maskinlæring og avanserte algoritmer i digitale kjøp.

Mindshare sine kunder

Vår kundeportefølje består av et bredt spekter av bedrifter. Blant kundene våre finnes både utfordrere og markedsledere, lokale bedrifter og internasjonale aktører med aktiviteter over hele verden. Det gir oss et bredt spekter av erfaringer og nye problemstillinger hver eneste dag.

Mindshare jobber med involverende strategiprosesser på merkevare og kommunikasjon, med store og små kampanjer og enkeltoppdrag for mange ulike oppdragsgivere. I Norge jobber Mindshare blant annet med SAS, Volvo, Widerøe, Nike, Avinor, Redd Barna, Ford, Lufthansa og Mazda. Her kan du lese mer om kunder og caser.

Mindshare er en del av GroupM og WPP

Mindshare er en global virksomhet med mer enn 7 000 ansatte i 86 land. Vi har rundt 175 ansatte i Norden, og er representert i Oslo, København, Helsingfors, Stockholm og Göteborg. Vi kjennetegnes av sterk lokal forankring i hvert marked, kombinert med et internasjonalt nettverk av ressurser, verktøy, arbeidsmetoder og infrastruktur. 

Dette gjør oss i stand til å levere godt både på lokale kunder, samt på internasjonale kunders behov. Mindshare deler kompetanse og ressurser både på nordisk nivå og globalt, og deler best practice og gode caser til felles nytte. Les mer om mindsharing.

Mindshare eies av WPP, som er verdens største gruppe av markedskommunikasjonsselskaper. WPP er den største kunden til Facebook og Google på globalt nivå, som gir en rekke fordeler. Vi er en del av GroupM, som er WPPs mediebyråer. I Norge består GroupM av Wavemaker, MediaCom og Mindshare. Vi samarbeider tett med GroupM, og benytter gjerne deres performance-miljø for å bedre leveransen til våre kunder.

Du kan lese mer om hva vi mener om bransjen og aktuelle spørsmål på bloggen vår.

Vårt største event, anti-konferansen Huddle, finner du mer om her. 

Her kan du lese om Mindshares ledergruppe