Nieuws

Mindshare 1 van 6 door RECMA "HIGH PROFILE" gekwalificeerde mediabureaus

Deze week heeft RECMA haar jaarlijkse rapportage van mediabureaus bekend gemaakt. Zes bureaus werden gekwalificeerd als High Profile. Mindshare was een van die zes bureaus. Daar zijn we natuurlijk trots op. 

De rapportage laat ook zien dat Mindshare het nummer 1 bureau is als het gaat om klantloyaliteit. Ook daar zijn we zeer verheugd over. We spreken regelmatig onze ambitie uit om een echte business partner voor onze klanten te willen zijn. De bevestiging vanuit RECMA laat zien dat Mindshare de klant  ook echt centraal stelt. Zoals het hoort in elke business. 

Verder is in de cijfers te zien dat Mindshare op nummer 2 staat als het gaat om digitale specialisten. Ook dat reflecteert goed de transitieperiode waarin we als bureau en categorie inzitten en de actie die we daarop nemen. De hoge RECMA score op de diversificatie in disciplines laat ook zien dat Teamwork – een belangrijke pijler binnen de Mindshare strategie – van groot belang is. En dat de door Mindshare gelanceerde Loop, waar data en mensen bijeengebracht worden, een belangrijke functie daarbinnen vervult. 

Binnenkort zullen we een case video van The Loop plaatsen waarin zal worden getoond hoe we met veel disciplines rondom het SBS format Popster met data en content een mooi resultaat bereikten. Stay tuned!