Blog

Instagram neemt in populariteit toe, Facebookgebruik onder jongeren daalt

Het grootste trendonderzoek van Nederland naar het gebruik en verwachtingen van social media, het Nationale Social Media Onderzoek van Newcom, heeft weer plaatsgevonden. 6.783 Nederlanders van 15 jaar en ouder hebben deelgenomen aan het onderzoek, waarmee dit een representatieve afspiegeling van de bevolking is. In 2018 is de studie voor het achtste jaar op rij uitgevoerd. Hierdoor geeft het een mooi overzicht van de ontwikkeling van social mediagebruik door de tijd.

Newcom gelooft dat succesvolle organisaties in nauw contact staan met hun doelgroep en deze door en door kennen en begrijpen. Het onafhankelijke onderzoek geeft Mindshare waardevolle inzichten over hoe het social medialandschap zich in Nederland ontwikkeld welke goed gebruikt kunnen worden bij de planning van campagnes. Daarnaast geeft het onderzoek met vragen over vertrouwen in de social media ook een voorspelling over het gebruik ervan in de toekomst.

De top 6 conclusies van het onderzoek vind je hier:

  1. WhatsApp is ook in 2018 het grootste platform onder Nederlanders. 11,5 miljoen Nederlanders maken gebruik van dit platform, 8,3 miljoen zelfs dagelijks. Facebook en YouTube volgen, Pinterest passeert Twitter in gebruik. Snapchat zit daar vlak achter.
  2. Instagram groeit het sterkst en heeft nu 4,1 miljoen gebruikers, waarvan er 2,1 miljoen dagelijks op het platform te vinden zijn. Het gebruik van Instagram groeit door onder Nederlanders, terwijl het percentage Facebook-gebruikers stagneert. Het dagelijks gebruik van Instagram is sterk gestegen onder Nederlanders. Het dagelijks gebruik van Facebook daalt.
  3. Facebook verliest terrein onder jongeren tot 20 jaar, ook in het dagelijks gebruik. Er wordt verwacht dat deze trend doorzet. Hoewel het totale gebruik van Facebook afneemt onder jongeren van 15 t/m 19 jaar, blijft dit in de andere groepen nagenoeg gelijk. Met name in de jongste leeftijdsgroep neemt het dagelijks gebruik van Facebook behoorlijk af. Facebook zakt terug van plek 2 naar plek 5 qua dagelijks gebruik onder jongeren tussen 15 en 19 jaar. Redenen die worden gegeven voor het afnemende gebruik zijn onder andere dat de gebruiker vindt dat er te veel advertenties te zien zijn, dat het geen ontspanning meer biedt en dat hun vrienden zich er niet meer bevinden. Zij voelen zich minder thuis tussen (de oudere) gebruikers van Facebook. Ze neigen meer naar Instagram en Snapchat. In ons eerder verschenen artikel lees je hoe Facebook meer de focus wil gaan leggen op persoonlijke content.
  4. Instagram, Snapchat en YouTube hebben een sterke positie onder jongeren van 15 tot en met 19 jaar. Facebook heeft dit nog steeds in de leeftijdscategorieën 20 jaar en ouder.
  5. Het totale gebruik van WhatsApp groeit licht in de leeftijdsgroep 65+ en is stabiel in de overige leeftijdsgroepen. Het dagelijks gebruik van WhatsApp groeit in een aantal leeftijdscategorieën. Het totale gebruik van Instagram groeit in alle leeftijdsgroepen. Het dagelijks gebruik van Instagram is behoorlijk gegroeid in de leeftijdscategorie 15 t/m 39 jaar.
  6. Het vertrouwen in social media is nog altijd beperkt, de zorgen om privacy blijven hoog. Een groot deel van de ondervraagden maakt zich zorgen over de doorverkoop van gegevens. Wel lijkt het gebruik van en vertrouwen in social media zich te hebben gestabiliseerd.

Facebook daalt in de jongste doelgroep in dagelijks gebruik voor het eerst onder Snapchat, Instagram en Youtube. Deze merken blijven sterke spelers in de markt, Instagram stijgt zelfs door in gebruik. Het zal moeilijk worden voor Facebook om de jonge doelgroep bij zich te houden, zeker met deze alternatieven voor online contact met vrienden en het bekijken van foto’s en video’s. Toch is Facebook met 7,6 miljoen dagelijkse gebruikers nog steeds de partij waarmee de meeste Nederlanders bereikt kunnen worden, en zal daarom belangrijk blijven voor adverteerders.

Bron: Newcom.nl