Blog

Horizontality – het Marketing huis aan de Amstel

Horizontality

In het tijdperk van digitale transformatie is de behoefte aan regie en integratie groter dan ooit. Adverteerders hebben niet alleen vragen over een mediastrategie of concept, maar zoeken een partner op strategische vraagstukken als data integratie, insourcing, centralisatie etc. Dit vereist ook binnen WPP een geïntegreerde aanpak en organisatie. Deze Horizontality benadering – waar klanten gecentraliseerd toegang hebben tot de vele specialisten binnen WPP is de next step in het optimaal behalen van resultaten van en voor onze opdrachtgevers.

Over een paar maanden is het zover, alle WPP bureaus betrekken samen één pand aan de Amstel. En dan hebben we het over alle mediabureaus, zoals Mindshare| GroupM, de reclamebureaus zoals Ogilvy, onze PR collega’s van Hill & Knowlton en onze dataspecialisten van Kantar.

De ultieme droom van WPP – Horizontality, waarbij de integratie van data, media en creatie centraal staat. Alle kennis en specialisten dicht bij elkaar, zodat wij voor onze opdrachtgevers de beste combinatie kunnen maken, afgestemd op hun behoeften. Ook bieden we hiermee onze medewerkers de meest optimale mogelijkheid voor een brede ontwikkeling en groeipad binnen ons vak.

Horizontality als key driver voor integratie en talent

Data integratie om klanten zo goed mogelijk te bereiken met de voor hen meest relevante boodschap staat centraal bij al onze opdrachtgevers; met consumenteninzichten als startpunt, die leiden tot een specifieke boodschap en creatie voor de consument, welke we vervolgens optimaal weten te identificeren in het complexe medialandschap en heel gericht kunnen bereiken. 

Samenwerking vanuit een gezamenlijke business doelstelling blijft de basis van succes. Belangrijk hierbij is het doorbreken van silo’s. Zowel bij adverteerders, maar ook bij de verschillende partners waar zij mee werken. De Horizontality benadering van WPP biedt een belangrijke stap in onze verdere integratie. Waar bureaus nu nog allemaal hun eigen aansturing en inrichting kennen, bewegen we naar de mogelijkheid om te werken met één centraal team binnen WPP, met één centrale aansturing. De eerste internationale adverteerders werken nu al vanuit deze invulling, bijvoorbeeld Ford waar diverse WPP disciplines als media en creatie samenwerken binnen één Global Team Blue (GTB), aangestuurd door één business lead. Maar ook met lokale merken lopen de eerste gesprekken om mogelijkheden voor verdere integratie in kaart te brengen binnen één WPP team, zodat de adverteerder niet meer verschillende bureaus hoeft aan te sturen.

Tevens maakt het werken met één centraal team vooruitgang op gebied van data-integratie mogelijk, aangezien we onderdeel zijn van dezelfde groep. Concurrentie en juridische issues worden kleiner en in veel gevallen verdwijnen deze zelfs. Dit leidt tot teams die zich 100% kunnen richten op het behalen van resultaten voor de opdrachtgever, zonder tijd te verliezen aan randvoorwaardelijke discussies omdat er geen rechtstreekse dataconnecties gemaakt kunnen worden. Ook vernieuwing krijgt een versnelling, bijvoorbeeld doordat specialisten van Kantar nauwer samenwerken met de digitale dataspecialisten binnen WPP.

Een tweede belangrijk voordeel van de Horizontality gedachte is een antwoord op de War on Talent. Mensen maken het verschil in ons vak en zijn een belangrijke driver voor succes. De integratie van alle WPP bureaus biedt een mogelijkheid om mensen breed op te leiden en een keuze voor groei te faciliteren in zowel de verschillende bureaus, als ook in verschillende disciplines. Zo kan iemand binnen WPP overstappen van een functie als digitaal specialist naar Kantar of een van de mediabureaus, en kan een strateeg vanuit een mediabureau makkelijk de overstap maken naar een creatief bureau.  

Dit biedt kansen voor het aantrekken en behouden van (jong) talent, bijvoorbeeld door middel van een traineeship programma waarin ervaring wordt opgedaan bij verschillende bureaus en disciplines; een inhoudelijke tegenhanger voor traineeprogramma’s van ING of Unilever, als ook een interessant alternatief voor trajecten van de Tech companies als Google of Booking.com. Maar ook voor de meer senior talenten ontstaan er nieuwe mogelijkheden voor doorontwikkeling, zowel naar andere disciplines of bureaus, als op overkoepelend WPP niveau. Kennis blijft hiermee behouden en wordt verbreed, waardoor we ons business partnership met de adverteerders nog beter kunnen vormgeven.

Horizontality biedt voordeel voor iedereen

Integratie en talent zijn twee belangrijke speerpunten voor groei en worden maximaal gefaciliteerd door de WPP Horizontality benadering. We integreren data, creatie en media, waardoor we nog slimmer kunnen sturen op business resultaten van onze opdrachtgevers, met de beste, breed opgeleide mensen in ons vak. Het WPP team biedt immers een geweldige, brede mix van specialisten en business leads die dit team op geïntegreerde wijze, namens de opdrachtgever kunnen aansturen. Hierbij blijven we uiteraard ook optimaal samenwerken met partners van onze opdrachtgevers die niet in de WPP groep zitten.

Startpunt hierbij is en blijft de behoefte van de adverteerder. De geforceerde ‘one stop shop’ zijn we allang voorbij. We bieden de mogelijkheid om met topspecialisten te werken, samengesteld vanuit de behoefte en doelstellingen van onze opdrachtgevers. Waarbij we voordelen kunnen bieden door zaken binnen WPP te combineren, net zoals bij onze opdrachtevers: Combineer en krijg meer!

Kortom: integratie en talent als maximaal rendement voor onze opdrachtgevers. Als je daar eens over door wilt praten, laat het ons dan vooral weten! Wij denken graag mee over de meest optimale invulling vanuit de kracht van WPP.