Insights

Market Mix Modelling

De ROI van communicatie op de groei van jouw business helder ontrafeld

De Tesla onder de analyses: wat is de bijdrage van elk van de ingezette communicatiemiddelen en campagnes op jouw businessdoelstellingen? Hoe kunnen deze middelen efficiënter ingezet worden om sales- en trafficdoelstellingen te behalen?

Alles begint en eindigt in media. Maar media is niet alles. Om echt de regie te nemen over jouw business doelstellingen, moet de rol van media in the bigger picture geplaatst worden. Je communicatie-inspanningen moeten een bijdrage leveren aan omzet, verkoopaantallen en kwalitatief hoogwaardige traffic naar je winkels en website. Uiteraard is dit een samenspel met heel veel andere marketingfactoren, zoals productproposities, prijsstelling, promoties en distributie. Ook factoren die jij als merk niet kunt beïnvloeden, hebben effect. Zoals het weer, de economische groei, het consumentenvertrouwen en alles wat je concurrenten doen.

Market Mix Modelling is de term voor een methode die het ultieme inzicht geeft in de rol van alle interne en externe variabelen die iedere dag weer het bedrijfsresultaat bepalen. Het is volgens ons eigenlijk het paradepaardje onder de marketing intelligence instrumenten. Onze aanpak van Market Mix Modelling is onderscheidend doordat wij dit instrument specifiek inzetten voor optimalisatie van media ROI. Dit betekent dat wij heel diep inzoomen op de ROI van individuele middelen en zelfs specifieke uitingen. We gebruiken hiervoor de meest flexibele methoden en technieken, zodat we naar believen kunnen inzoomen op wisselende tijdframes. Soms wil je op weekniveau weten wat campagnes hebben bijgedragen aan de omzet, terwijl op andere momenten relevant is te weten welke weekdagen of tijdvakken de beste ROI van bijvoorbeeld TV GRP’s opleveren.

Onze gedetailleerde kennis van de werking van media en de data die wij in huis hebben over niet alleen de bestedingen van concurrenten, maar ook de inhoud van hun campagnes, maakt dat wij uit onze market mix modellen zeer fijnmazige inzichten kunnen extraheren. Elk model wordt doorvertaald naar een scenarioplanningstool, waarmee het effect van ieder media-inzetscenario op de business doelstelling direct voorspeld kan worden.

De korte lijnen met Strategie zorgen ervoor dat adviezen ook praktisch en direct implementeerbaar zijn.

Is Modelling op businessdoelstellingen voor jouw merk niet aan de orde, maar zijn er wel data aanwezig om op communicatiedoelstellingen als awareness en zoekgedrag te kunnen inzoomen? Voor inzicht in de ROI van communicatie op merkdoelstellingen bieden wij het kleinere broertje van Market Mix Modelling: Merk Effect Modelling.