Services

Paslaugos

Mūsų teikiamos paslaugos.

  • Tyrimai. Naudojame savo, trečiųjų šalių ar klientų turimus tyrimų įrankius duomenų rinkimui;
  • Duomenų analizė ir įžvalgos. Analizuojame duombazes, sudarome ekonometrinius modelius ir išgryniname įžvalgas padedančias optimizuoti komunikacijos veiksmus;
  • Strategijos sudarymas. Remdamiesi duomenų analizės rezultatais ir savo patirtimi nurodome konkrečius žingsnius, priemones ir reikalingas investicijas, kad būtų pasiekti užsibrėžti tikslai;
  • Media planavimas ir pirkimas. Detalaus žiniasklaidos plano sudarymas ir įgyvendinimas;
  • Konsultacijos media klausimais;
  • SEO paslaugos.