Komanda

Jānis Neilands

Jānis Neilands 

Digital || Jaunākais digitālo mediju plānotājs

Jānis sācis karjeru reklāmas nozarē 2015. gadā kā mārketinga palīgs, galvenokārt nodarbojoties ar digitālo reklāmu. 2016. gadā pievienojās VIA Media (Mindshare) kolektīvam kā digitālais plānotājs.

Zināšanu jomas: interneta reklāmu plānošana, realizācija, optimizācija, programmatic - reklāmas pirkšanas tehnoloģija.

Ja vajadzētu raksturot Jāni vienā vārda, tad tā būtu ziņkārība.

The important thing is not to stop questioning. Curiosity has its own reason for existing.” A.Einstein.