Mindscan

Mindscan on Mindshare’i veebiküsitluse paneel esindusliku valimiga kolmes Balti riigis.

Tegu on rätsepatööna läbiviidava CAWI meetodil põhineva uuringuvõimalusega. Meie küsitluse paneelis on üle Baltikumi kokku rohkem kui 10 000 inimest, kes on andnud loa neile küsitlusi saata. Iga-aastase traditsioonina viime läbi üldist meediakasutuse küsitlust ning viimasel kahel aastal ka spetsiifilisemat digiküsitlust. Saame uurida konkreetset klienti antud hetkel huvitavat teemat, olgu see kampaania eel- ja järeluuring, pakendi välimuse või teleklipi testimine, või siis hoopis küsimused tarbija arvamuse ja hoiakute välja selgitamiseks. Erinevate audio-/videomaterjalide kasutamine muudab küsitluse interaktiivseks. Mindscani suurimaks plussiks on operatiivsus, mis võimaldab saada väärtuslikku informatsiooni ja huvitavaid insight’e kiiresti. Vastavalt kliendi soovile saame mitmeid andmeid omavahel võrrelda ning ristata, leides nõnda vastuseid ka keerulistematele küsimustele.