Tarbija teekond

Selleks, et sõnumid jõuaksid potentsiaalse tarbijani ja tooksid kaasa soovitud tegevuse (ostu, registreerimise, vm.), peame sihtrühma hästi tundma, teadma nende teekonda läbi päeva – kuidas sihtrühma esindaja alustab oma päeva, kuhu piirkonda läheb tööle ja mis transpordiga, millist trajektoori pidi liigub lõunal, õhtul, mis tüüpi tegevusi teeb vabal ajal. Mis meediatega inimene päeva jooksul kokku puutub ning mis rütmis ja mis ootustega ta seda teeb, näiteks kas töösituatsioonis või puhkehetkel. Kas ta ootab pigem asjalikke sõnumeid ja pakkumisi või tahab lõõgastavalt õhtut veeta ning oleks tänulik heade pakkumiste eest vaba aja sisustamiseks. Põhimõtteliselt on võimalik sõnumiga peaaegu iga inimeseni jõuda. Viise, kuidas seda teha on erinevaid, meediaid on erinevaid, sõnumi laade, jne väga mitmeid. Kui Eesti reklaamituru algusaegadel oli internet enamuse jaoks kättesaamatu, siis täna veedab keskmine inimene veebis üle kolme tunni päevas. Mobiili ja teiste kaasaskantavate elektrooniliste seadmete roll tarbija teekonnas järjest suureneb. Mobiilsete vahendite kasutamine kasvab väga kiiresti ja tarbija jaoks on vajaliku informatsiooni kättesaadavus igas seadmes väga oluline.

Tänu iga-aastasele Mindscan meediatarbimise küsitlusele, turul olemasolevatele meediauuringutele, Mindshare’i rahvusvahelise keti andmebaasidele ning digitaalmeedia track-imise võimekusele on meil ülihead võimalused tarbijate käitumist jälgida, turu trende tundma õppida ning kogu infot kommunikatsiooni suunamisel kasutada.