Meie lugu

Meie lugu

1992 oli murranguline aasta. Hiljuti taasiseseisvunud Eesti presidendiks sai Lennart Meri. Kasutusele võeti eesti kroon. Eesti filmiklassikasse lisandus juveelina „Need vanad armastuskirjad“, kaugel Ameerikas nägid ilmavalgust sellised hitid nagu „Batman Returns“, „Üksinda Kodus 2“ ja „Surmarelv 3“.

Veel ülikoolis õppiv nooruke Kadri Kokla otsustas ühena esimestest Eestis hakata meediat planeerima ja leidis selleks võimaluse äsjaloodud kontsernis  AGE Com, millest on välja kasvanud nii mõnedki Eestis ja kogu Baltikumis tegutsevad reklaami- ja meediaagentuurid.

Kui erinev oli toona meediaagentuuri töö – näiteks trükikilesid käidi väljaannetesse kohale viimas igapäevaselt trammiga (värvitrüki jaoks neli kilet, mustvalge jaoks kaks kilet). Kuigi internet oli juba leiutatud ja e-mailidki toimisid, toimus trükkimine siiski vastavalt kiledele kujundatule ning reklaamitellimused liikusid enamasti faksi teel. Telesse viidi reklaamklipid BETA- ja raadiosse DAT-kassettidel.

1995 liitus AGE Com grupiga Anu Art. Pärast AGE Reklaami meediaosakonna asutamist 1996. aastal ja meediaplaneerimise ning projektijuhtimise töö arendamist, jõudis kätte murranguline päev, 12. september 1997 - loodi iseseisev ettevõte VIA Media. Kuuest inimesest, kes VIA Media sünni juures olid,  on viis jätkuvalt hinnatud liikmetena meie tiimis. „See polnud töö, see oli missioon, see oli fun“, ütlevad Agne Vilt, Triin Loogma, Piret Koldits, Kadri Kokla ja Anu Art tagasivaatavalt.

VIA Media tööd toetas rahvusvaheline meediaagentuuride kett Initiative. Koostöö jätkus pikalt, kuniks aastal 2009 jõuti otsusele lüüa käed teise rahvusvahelise ning maailmamastaabis juhtiva ketiga Mindshare. Mindshare  on VIA Media rahvusvaheliseks partneriks tänaseni.

VIA Media esindab Mindshare-i kogu Baltikumis, kontorid on Tallinnas, Riias, Vilniuses. Kokku on meil 60 inimest, neist 16 Eestis. Põnev areng ja arendus, uued võimalused, armsad ning targad kliendid ja tore tiim on see, miks paljud on meiega ühinenud ning jäänud pikkadeks aastateks. Tore on tõdeda, et kliendid meie professionaalsust ja püüdlusi hindavad ning on meile saanud headeks partneriteks.

Tänapäeval räägitakse adaptive lähenemisest. Mindshare oli maailmas esimene, kes selle mõiste ja tööviisi turunduses kasutusele võttis (AdAge). Kas tänapäeval planeeritakse meediaagentuuris vaid meediat? Kaugel sellest. Me lähtume klientide ärieesmärkidest, kaardistame tarbija teekonnad, valime hetked ja sõnumid, mida ning millal inimesteni viia. Võtame arvesse nii konkurentide reklaamitegevust, toote/teenuse segmendi spetsiifikat, sõnumi keerukust/olulisust tarbijale, üldist reklaamimüra, jne, jne.

Otsustame, kui palju on küllaldane, et info jõuaks inimesteni viisil, mis paneks nad tegutsema ning toodaks investeeringud kliendile tagasi soovitud määral. Iga päev oleme vastamisi küsimustega - kas kliendi koduleht on loogiliselt üles ehitatud ja tarbijale mugav kasutada, kas tarbija leiab enda jaoks olulise info ning saab mugavalt soovitud tegevuse sooritada - registreeruda, osta... Millised bännerid on efektiivsemad, millised sõnumid kõnetavad sihtrühma paremini, miks on kliendi veebilehel veedetud aeg nii lühike/miks on veebilehel veedetud aeg liiga pikk, miks ühest keskkonnast tuleb palju klikke, aga veebipoest ostavad hoopis need, kes tulevad teisest keskkonnast, jne, jne.  Tegutse, mõõda, optimeeri, tegutse...  Numbrid, analüüs, järeldused, numbrid, analüüs, järeldused, ikka uuesti ja uuesti. Kiire reageerimine. Suure pusle kokkupanek. Erinevate osapoolte kaasamine protsessi, protsessi juhtimine. Adaptive lähenemine võtab küll agentuurilt palju aega ja ressurssi, kuid toob klientidele väga häid tulemusi. Suurepärane digitaalne võimekus aitab täiendada terviklikku kommunikatsioonipilti. See lisab ka nö. offline meediale võimalusi, mis parandavad nähtavust, võimaldavad tarbija käitumist paremini mõista ja kaardistada. Eesmärgiks on viia tarbijani ennekõike just talle olulise sisuga sõnumid, seda õigel ajal ja õiges mahus, samas täites kliendi ärilisi eesmärke.