News

Agentschapscommissie - onze opinie

PRESS RELEASE

Agentschapscommissie wordt afgeschaft door Medialaan

Opinie GroupM

Medialaan informeerde telefonisch de markt om de agentschapscommissie van 15% af te schaffen voor al zijn media (TV, Radio en Online) met ingang op 1 januari 2016.

Redenen die aangehaald worden: eenvoud, convergentie met de digitale media en prijsvergelijkingen tussen de media onderling. De regie stelt dat dit geen impact zou hebben op finale netto kosten. Voorlopig hebben andere media-eigenaars of regies geen officiële beslissingen genomen in dezelfde richting.  

GroupM is voorstander van duidelijkheid en eenvoud. Toch houden we – zoals steeds – ook een kritisch oog op de zaken.

GroupM heeft aan Medialaan toegelicht wat mogelijke zorgen zijn:

  • Welke garanties hebben adverteerders dat de prijzen niet in sneltempo gaan stijgen de volgende jaren om zo de 15% tariefdaling snel te recupereren ?
  • Medialaan bevestigde telefonisch dat het % surcommissie niet zal wijzigen. Dit zou willen zeggen dat er 15% minder surcommissies zouden worden terugbetaald. Dit 1 jaar compenseren met een extra tarief daling van 1% lijkt ons een te kortzichtige oplossing en vragen dan ook dit gedurende de volgende maanden opnieuw te evalueren.
  • De werking wordt er voor adverteerders, media specialisten en  creatieve bureaus absoluut  niet eenvoudiger en vergelijkbaarder op als de afschaffing van de commissie geen marktbrede aanpassing wordt. 
  • De extra workload op korte termijn voor mediabureaus om alle contracten, rapporteringen en systemen aan te passen aan de nieuwe realiteit.  Medialaan lijkt hier überhaupt geen rekening mee te houden.
  • De snelheid van unilaterale invoering. Zes maanden lijkt lang, maar voor een historische wijziging van de markt is dit bijzonder kort

GroupM breekt een lans: als we dit toch zouden doorvoeren dan zijn we voorstander om te starten op 1 januari 2017 en dan liefst breder dat 1 speler. Kwestie om de complexiteit te beperken.