Nyheder

Mindshare reducerer reklamespild

Milestones, analysebureau

Når vi i dag segmenterer forbrugerne, foregår det oftest ved hjælp af demografiske data som køn, alder og bopæl eller på baggrund af købsvaner. Det skaber dog et unuanceret billede af målgruppen, da disse data er for statiske og unuancerede og i sidste ende ikke er afgørende faktorer for at forstå vores forbrug. Det udslagsgivende er i stedet, hvilken livsfase vi befinder os i.

Hos Mindshare har vi derfor skabt et helt nyt værktøj, der ved at kombinere forbrugernes købsvaner med deres digitale fodspor kan fortælle, hvilken livsfase de befinder sig i. Metoden har fået navnet ’Milestones’ og gør det muligt at skabe mere effektiv kommunikation – især digitalt, hvor kampagner kan målrettes præcist mod hver enkelt livsfase. Dermed undgås reklamespild og irrelevante budskaber. 

I en opgang på Frederiksberg bor kæresteparret Katrine og Martin på 27 år sammen i en lejlighed på 2. sal. De elsker god mad, gør ofte brug af kulturtilbud og køber primært økologisk. Lige over parret på 3. sal bor Tobias på 25 år – han opererer mest om natten, hvor han arbejder som DJ og laver musik. På 1. sal bor Maria og Christian på 32 år med deres to små børn – de bruger også byens kulturelle tilbud og køber økologi, men lever efter en fast tidsramme med middag kl. 17.30.

De fem personer er alle mellem 25 og 32 år, de bor samme sted og har cirka samme indkomst. Men de lever vidt forskellige liv på grund af den livsfase, de befinder sig i. Dét er afgørende for deres værdier, motiver og i sidste ende forbrug. Derfor har Mindshare udviklet det banebrydende værktøj, Milestones, der kan mappe brugernes digitale adfærd og sammenholde det med, hvilken livsfase de tilhører. ”Livsfaserne udgør en grundstruktur for at anskue og forstå forbrugerne. De er helt afgørende for vores forbrug, og især overgangen fra én livsfase til en anden påvirker vores adfærd”, fortæller Camilla Wrang, Business Planning Manager hos Mindshare. ”Det unikke, at vi kan arbejde med livsfaserne digitalt – det giver os klart definerede og målbare målgrupper, hvis udvikling vi også kan kortlægge over tid”.

Hvor Tobias befinder sig i en identitetsfase med fokus på udvikling og egoet, så er Katrine og Martin i etableringsfasen, der er centreret omkring forankring, karriere og parforhold – mens Maria og Christian befinder sig i fasen ’familie med små børn’ med helt andre værdier.

Digital mapping af forbrugerens livsfase
Ved hjælp af cookies kan Mindshare mappe brugernes digitale fodspor og ved kombinationen af allerede eksisterende data automatisk placere dem i en livsfase. Herefter bliver de eksponeret for netop dét budskab, der passer til dem.

”Metoden er tre gange så stærk som de klassiske demografiske audiences. Man får som bruger de budskaber, der passer til en – og det sted man er i livet. Modsat tidligere hvor man fx kunne blive eksponeret med datingannoncer som 25-årig, selvom man har haft en kæreste i fem år. Hver livsfase indeholder fælles motiver, drømme, bekymringer, behov og medieadfærd. Så vi kan målrette kampagne- og medieindsatser præcist mod hver livsfase og dermed kommunikere mere relevant til forbrugerne”, fortæller Camilla Wrang.

Hvilke livsfaser tilhører din kundegruppe?
Milestones giver et unikt indblik i en virksomhed eller annoncørs målgruppe, og Mindshare er allerede i fuld gang med at implementere værktøjet på flere af de eksisterende kunder. Det giver nemlig både mulighed for at kommunikere bedre til sin nuværende kundegruppe, men også for at identificere nye målgrupper med endnu større potentiale.

”Med Milestones kan vi skabe en profil af en virksomhed eller et brands nuværende kunder – fx hvilke livsfaser har de godt fat i, og hvem mangler de? Kommunikeres der ens til alle livsfaser eller differentieres der? Samtidig kan vi identificere de kundegrupper, der er mest kommercielt interessante og derefter ramme dem præcist med målrettede budskaber digitalt”, fortæller Camilla Wrang.  

For mere information om Mindshares Milestones:

Camilla Wrang, Business Planning Manager
E-mail: camilla.wrang@mindshareworld.com
Telefon: 31 67 44 38

Bagom Milestones:
Mindshare er en del af Danmarks største digitale mediabureau-gruppe, GroupM, der står for 70% af alle cookies i dag. Den tekniske baggrund for Milestones er, at Mindshare har gennemført en undersøgelse med godt 110.000 respondenter, der har besvaret en række spørgsmål og herefter er blevet sluppet løs på nettet. Cookies har tracket deres digitale adfærd og data, og herefter er der opstillet en række arketyper på de forskellige livsfaser. Disse arketyper bruges senere til at sammenligne med nye brugere for at bestemme, hvilken livsfase, som disse tilhører – og hermed hvilket budskab hver person skal eksponeres for. Dermed undgås reklamespild, hvor brugeren præsenteres for irrelevante budskaber.

Tjek din livsfase her