Nyheder

Mindshare går forrest i kampen for bedre reklamer

Vi har set den samme tendens de seneste år: Forbrugerne bliver mere og mere irriterede over særligt online-reklamer, mens den opmærksomhed, som rettes mod reklamerne, er markant faldende. Det er en kurve, som gerne skal knækkes, mener Mindshare. De går derfor forrest i kampen mod irriterende reklamer som led i det globale samarbejde ’Coalition for Better Ads’. Formålet er at genvinde forbrugernes tillid.

Mindshares Reklameanalyse stiller hvert år skarpt på forbrugernes holdning til reklamer, og den har de seneste år vidnet om en stigende irritation og frasortering af online-reklamer. Steffen Nyhollt Petersen  der er Digital Director hos Mindshare, fremhæver, at i en tid hvor annoncørernes budgetter i højere grad end nogensinde rykker mod online-annoncering, er udviklingen med irritation og manglende opmærksomhed problematisk. Alligevel er han ikke specielt overrasket:

”Det er ikke underligt, at udviklingen er på denne måde, når man ser på eksplosionen i antallet af især digitale annoncer. Men også på den måde de er udformet, der opfattes som særligt forstyrrende fx pop- ups, pop-unders, floating ads og mange flere”, fortæller Steffen Nyholt Petersen. ”Som bureau føler vi et ansvar for at ændre denne udvikling. Det er på tide, at branchen kigger indad og får luget ud i de digitale formater, der forstyrrer forbrugerne mest, og som ikke har reel værdi for vores kunder. Derfor har vi forpligtet os til at arbejde for en bedre reklameoplevelse og starter med at ekskludere de 12 formater, som forstyrrer mest.

Coalition for Better Ads skal genvinde forbrugernes tillid

Coalition for Better Ads er et nyt strategisk samarbejde blandt nogle af de mest markante aktører i medie- og reklamebranchen verden over. Målet er at forbedre kvaliteten og oplevelsen af digital annoncering, så forbrugernes tillid kan genvindes.

De officielle standarder, som Mindshare forpligter sig til at overholde fra 1. januar 2018, består af 12 formater. De 12 formater bygger på omfattende research af, hvad brugerne opfatter som værende irriterende reklamer og tæller bl.a. pop-up annoncer, auto-playing videoer med lyd mv. Principperne bag kan samles i fire fundamentale principper bag den gode digitale reklame, som medlemmerne skal efterleve:

  1. Annoncerne skal være ’lette’ – dvs. at de ikke skal forringe oplevelsen af et website for forbrugeren.

  2. De skal værne om forbrugerens data, så der ikke sker misbrug af cookies og øvrige oplysninger.

  3. De skal invitere forbrugeren til at tildele opmærksomhed i stedet for at tvinge den.

  4. De må ikke være invasive og forstyrrende af natur.

Opråb til branchen: Ændring skal ske af frivillig vej

Målet for Coalition for Better Ads om at genvinde forbrugernes tillid til online-reklamer tilgodeser både forbrugerne selv, men også annoncører og medier. Derfor opfordrer Mindshare resten af branchen til at tilslutte sig projektet og aktivt forpligte sig til at overholde standarderne.

Ved at fortsætte brugen af forstyrrende reklamer undergraver vi vores egen forretning. Vi har derfor som branche et fælles ansvar for at skabe gode digitale reklamer”, fortæller Martin Ove Rasmussen, CEO for Mindshare. Modsat Google, der er i gang med at begrænse onlinemediernes råderet over eget indhold, så mener vi, at ændringen bedst sker af frivillig vej. Det har også tidligere været mere virksomt. Vi håber derfor, at resten af branchen vil være med til at bakke op om de nye tiltag”.

Læs mere om Coalition for Better Ads:

https://www.betterads.org/

https://mediawatch.dk/secure/Medienyt/Web/article10178152.ece

http://blogmindshare.dk/2016/12/06/the-coalition-for-better-ads-er-begyndelsen-paa-en-fremtid-med-bedre-digitale-reklamer/