Nyheder

Mindshare afdækker danskernes nyhedsforbrug for Kulturstyrelsen

Mindshare har vundet Kulturstyrelsens frivillige udbud om en undersøgelse af danskernes kilder til demokratisk viden og nyheder samt sammensætning af medierepertoire for nyhedsstof.

I en periode, der rækker et godt stykke ind i 2016 skal Mindshare sammen med en række partnere undersøge hvordan og hvorfor danskerne forbruger nyhedsstof, hvordan de sammensætter deres daglige nyhedsflow og i særdeleshed hvordan nyheder konkurrerer med andet indhold i en tid, hvor kampen om danskernes opmærksomhed er højere end nogensinde.

Projektet skal hjælpe Kulturstyrelsen med at få svar på hvorvidt og hvordan borgerne tilpasser sig den ny medie- og markedsvirkelighed, hvor flere platforme anvendes til at opnå viden om nyheder, og nyhedsforbruget ikke nødvendigvis er bestemt af den enkelte borger selv men også i høj grad af de virksomheder, hvis søgealgoritmer påvirker hvilket indhold på nettet, vi eksponeres for.

Nordic CEO for Mindshare, Martin Ove Rasmussen, udtaler: ”Vi er stolte af at have foreslået Kulturstyrelsen et samlet projekt, der i sin struktur og sit indhold vil resultere i en omfattende afdækning af danskernes nyhedsadfærd. Det spændende er at projektet både vil beskrive hvordan danskernes nyhedsadfærd er på tværs af platforme, men også vil indeholde en høj forklaringsgrad om hvorfor adfærden er, som den er”

Mindshare vandt i tæt samarbejde med selvstændig konsulent Kim Angel opgaven i konkurrence med bl.a. ITU. Kim Angel vil også være en central del af projektteamet i hele forløbet. ”Det har været vigtigt at designe et projekt, der er ambitiøst nok til at komme hele vejen rundt om forståelsen af den moderne nyhedsforbruger” siger Kim Angel. ”Vi har ikke kun designet et projekt, der beskriver adfærd på nyhedsområdet, men også ét, der undersøger hvorfor adfærden er som den er, samt giver væsentligt input til hvilke konsekvenser, adfærden har for danskernes viden om nyheder og samfundsaktuelle forhold”.

”Det særligt spændende for Mindshare ved at løse denne opgave er at vi får mulighed for at benytte al vores erfaring i afdækning af forbrugeradfærd på et område, der ikke indeholder salg eller kommunikation”, siger Martin Ove Rasmussen. ”Det betyder at vi kan fokusere alle kræfter på at hjælpe Kulturstyrelsen med at forstå ”nyhedskunden”, og det er efter vores mening helt centralt for alle, der interesserer sig for produktion og udgivelse af nyheder”

Kulturstyrelsen har i fællesskab med det eksterne redaktionspanel for Rapporteringen om mediernes udvikling i Danmark grundigt gennemgået de indkomne tilbud på projektet og fandt, at Mindshare havde afgivet det bedste forslag til udførelse af den udbudte opgave.

En nærmere beskrivelse af projektet kan findes på Kulturstyrelsens hjemmeside:

http://www.kulturstyrelsen.dk/mediernes-udvikling-2015/specialrapporter/paa-vej-borgernes-kilder-til-viden/

Projektteamet udgøres af adm. direktør Martin Ove Rasmussen, direktør for Business Planning og Analyse Arnt Gustafsson, selvstændig konsulent for medie- og indholdsforretning Kim Angel samt adm. direktør for Data Intelligence Jesper Dam Nielsen. Til en særlig fase i projektet benyttes Data Intelligence, ligesom der er tilknyttet et Advisory Board med spidskompetence inden for nyhedsproduktion og udgivelse samt forbrugerforståelse. I dette Advisory Board sidder journalist og selvstændig konsulent Kaj Høivang samt direktør og ekstern lektor på CBS, Københavns Universitet m.fl. Ole E. Andersen.