Nyheder

Alle danskere følger da med i nyhederne… eller gør de?

Hvordan er danskernes holdning til nyheder og samfundsaktuelt indhold? Hvordan holder vi os orienteret om, hvad der sker i Danmark og udlandet? Hvilke nyhedskilder bruger vi? Hvilke stofområder interesserer os? Bruger vi traditionelle eller digitale medier? Hvor meget viden har vi om nyheder? Og er der blevet talt politik under vores opvækst?

Dette er nogle af de spørgsmål, som Borgernes kilder til viden og nyheder samt sammensætning af medierepertoire besvarer. Rapporten, som indeholder ekstraordinær ny viden om danskernes nyhedsadfærd, er skrevet på baggrund af både en kvalitativ og kvantitativ undersøgelse udarbejdet af Mindshare.

Den kvantitative undersøgelse, som er gennemført via et borgerpanel bestående af 7.500 danskere på 15 år og derover, identificerer stor forskellighed i danskernes tilgang til og brug af medier, platforme og indhold, ligesom motiverne bag deres valg er mangeartede. De yngre er f.eks. mere platformsuafhængige end de ældre, da de opsøger og bruger nyheder på tværs af platforme. Tilsvarende betragter de ældre de klassiske platforme som værende mere troværdige, blandt andet på grund af viden om/erfaring med at klassiske platforme kræver mere grundighed end de ”hurtige” platforme.

Undersøgelsens fokus er at komme bag om danskernes medieadfærd ved at afdække de styrende motiver og forhold, der påvirker forbruget af nyheder og samfundsaktuelt stof. Rapporten viser, at danskerne kan inddeles i seks forskellige typer af nyhedsforbrugere ud fra deres motiver og deres forskelligheder kan bl.a. aflæses i borgernes grad af involvering i nyheder, viden om samfundsaktuelle forhold, forældrenes fokus på politik i opvæksten samt social kapital.

De seks typer af nyhedsforbrugere og deres dominerende motiver til forbrug af nyheder og samfundsaktuelt stof:

  • De Overfladiske (799.000 danskere, 17%)
  • De Velinformerede (1.033.000 danskere, 22%)
  • De Interesserede (939.000 personer, 20%)
  • De Uengagerede (376.000 danskere, 8%)
  • De Socialt Korrekte (470.000 danskere, 10%)
  • De Pligtskyldige (986.000 personer, 21%)

De Overfladiske motiveres primært af tidsoptimering og overblik i deres forbrug af nyheder og samfundsaktuelt stof – overblik på bekostning af dybde. For De Velinformerede drives forbruget af nysgerrighed og ønsket om at være et oplyst menneske. For De Interesserede er motiverne primært at kunne tage stilling på oplyst grundlag, mens De Uengagerede er drevet af at kunne snakke lidt med, men selve indholdet interesserer dem ikke. De Socialt Korrekte er drevet af at have den rigtige adfærd af hensyn til omverdenen, mens De Pligtskyldiges motiver primært er en pligtfølelse, fordi man bør følge med i, hvad der sker.

Udover at give en nuanceret forståelse af danskernes forskellige motiver indeholder rapporten et væld af spændende resultater til brug for debat, yderligere analyse samt udvikling. Vi følger i den kommende tid op med blogindlæg om andre spændende indsigter fra rapporten.

Kilde: Mindshare har udarbejdet rapporten for Slots- og Kulturstyrelsen som en del af Rapportering om mediernes udvikling i Danmark.

Den fulde rapport kan findes her.

For spørgsmål til Borgernes kilder til viden og nyheder samt sammensætning af medierepertoire kontakt  Arnt Gustafsson, Business Planning Director