Viden

Mindshare Milestones

Milestones er vores tilgang til at anskue forbrugerne baseret på livsfaser.

Vi ser livsfasen som grundstrukturen i enhver forbrugers dna. Vi arbejder med 9 centrale livsfaser, der ikke er defineret af alder, men af de væsentlige milepæle i livet, der er fælles for os alle baseret på biologiske, sociale og kulturelle omstændigheder.

Se hvilken livsfase du tilhører, og læs om alle livsfaserne her.

Se også vores Milestones film nederst på siden. 

Hvilke livsfaser har din virksomhed godt fat i, og hvem mangler I? Når du kender svaret på det, får du mulighed for at kommunikere bedre til din nuværende kundegruppe, men også til nye målgrupper med endnu større potentiale.

Relevant og handlingsorienteret

Livsfaser – og særligt skiftet fra én fase til den næste – er det primært udslagsgivende for vores forbrug. Den situation vi er i nu og her afgør, hvordan vores hverdag ser ud, og hvilke behov og motiver, vi køber ind efter. I Mindshare har vi indgående kendskab til hver livsfase. Vi kender deres størrelse og værdi på tværs af kategorier, og vi forstår deres motiver, drømme og bekymringer.

Ethvert perspektiv på forbrugerne falmer dog, hvis ikke det kan omsættes til handling i processerne omkring markedsføring. Vi har derfor integreret Milestones på tværs af datakilder, værktøjer og processer. Det gør os i stand til at omsætte livsfaserne til praksis igennem hele kunderejsen – ikke mindst i den digitale verden, hvor præcis timing og målretning er vigtigere end nogensinde.

Hvorfor arbejde med livsfaser?

Vores årlige Reklameanalyse viser, at forbrugernes irritation over traditionel reklame er steget markant de seneste år. Samtidig er opmærksomheden faldende. Forbrugerne er enormt selektive i forhold til, hvad de bruger tid på. Det er en udfordring, som vi må forholde os til og navigere efter. Vi mener, at der ligger en mulighed for brands i at gøre sig fortjent til forbrugernes opmærksomhed, hvis de kan tilbyde den enkelte noget relevant og brugbart.

Vi ved, at brands der gør en positiv forskel i forbrugernes liv er de mest værdifulde. Med Milestones har vi et nuanceret indblik i, hvad der optager forbrugerne i den enkelte livsfase. Det udgør et stærkt fundament til at tale ind i deres liv på en empatisk og vedkommende måde.

Samtidig gør Milestones det muligt at skabe mere effektiv kommunikation ved at målrette medie-indsatsen præcist mod hver enkelt livsfase med et budskab, som også skræddersys til livsfasen. Dermed undgås reklamespild og irrelevante budskaber, som forbrugerne alligevel sorterer fra og i sidste ende kan få en direkte negativ effekt på deres holdning til dit brand.

Milestones i en digital verden

For at kunne arbejde med Milestones digitalt har vi i samarbejde med GroupM gennemført en undersøgelse med godt 110.000 respondenter, der har besvaret en række spørgsmål og herefter er blevet sluppet løs på nettet. Cookies har tracket deres digitale adfærd og interesser, og herefter er der opstillet en række arketyper (look-a-likes) på de forskellige livsfaser. Disse arketyper bruges senere til at bestemme, hvilken livsfase nye brugere tilhører.

Det gør det muligt at lave en profilering af kunder, medlemmer, e.l. på en virksomheds hjemmeside, som vi kobler sammen med information fra andre relevante kilder og analyser for at forstå værdi og potentiale, brand image, kundetilfredshed, mv. på tværs af livsfaserne.

Den digitale integration giver os desuden mulighed for at kommunikere effektivt til de enkelte livsfaser ved at målrette kampagner præcist med skræddersyede budskaber, som tilpasses i realtid.

Sådan kommer du i gang

Vil du høre mere om, hvordan dine nuværende kunder fordeler sig i forhold til livsfaser, hvilke livsfaser der udgør det største potentiale for dit brand, og ikke mindst hvordan du skal tilpasse din kommunikation baseret på Milestones livsfaser, så kontakt Business Planning Manager, Camilla Wrang, eller Business Planning Director, Arnt Gustafsson, Analysebureau.

Læs mere om Milestones på vores blog her.