Contacts

Guangzhou

China

Mindshare Guangzhou
8/F Development Center
3 Lin Jiang Road, Pearl River New City
Guangzhou 510623
China

Tel: +86 20 2881 8288
 

Contact Us

Amrita Randhawa

CEO, APAC & Executive Chairperson, China