รางวัลที่เราได้รับ

รางวัลที่เราได้รับ

รางวัลที่ประเทศไทยได้รับในปี พ.ศ. 2557

Silver Rank จาก Cristal Festival ในสาขามีเดีย

จำนวนรางวัลที่ประเทศไทยได้รับในปี พ.ศ. 2556

28 ผลงานรางวัลจาก นิตยสารแคมเปญสมาคมมีเดียเอเยนซี่แห่งประเทศไทย ADMAN Festival of Media Asia และสมาคมการตลาด

จำนวนรางวัลที่ทั่วโลก ได้รับในปี พ.ศ. 2556

474 ผลงานรางวัลดังนี้…
39 รางวัล Effie Awards จาก 15 ประเทศ
23 รางวัล Cannes Lions จาก 10 ประเทศ
11 รางวัล Festival of Media awards จาก 5 ประเทศ
222 รางวัล จากเอเชียแปซิฟิก
202 รางวัล จากยุโรป
16 รางวัล จากลาตินอเมริกา
34 รางวัล จากอเมริกาเหนือ

Festival of Media winner